Driftsmeddelanden Avbrott i fjärrvärmeleverans 19.4.2022

Bästa fjärrvärmekund,

För att säkerställa och förbättra kvaliteten på våra värmeleveranser utför vi servicearbeten i fjärrvärmenätet.

Detta innebär att fjärrvärmeleveransen tidvis är avbruten under tisdagen den 19.4 kl. 07:30 – 17:00 på följande områden och adresser:

 

Alholmsgatan 3-7
Choreusgatan
Himmelsbergsgatan
Kanalesplanaden 8-10
Kvarnbacksgatan
Kyrkogatan
Köpmansgatan mellan Runbergsgatan och Jakobsgatan
Rosenlundsgatan
Stationsvägen 3-5
Styrmansgatan från Storgatan till Choreusgatan
Södermalmsgatan 1-4 och 6
Trädgårdsgatan mellan Choreusgatan och Jakobsgatan

 

Vi beklagar de olägenheter som avbrottet medför och strävar efter att återställa värmeleveransen så fort som möjligt. Avbrottet gäller både värme och varmt vatten.