Spotel - marknadsanpassad el

Om du väljer en Spot-produkt från oss betyder det att ditt elpris är rörligt och följer elmarknadens svängningar. Marknadspriset kan variera kraftigt under året och till och med under dygnets timmar. Om du har möjlighet att påverka din egen elkonsumtion kan du styra din mest energiintensiva förbrukning till dygnets billigare timmar och därigenom påverka slutsumman på din elfaktura. För de som köper el till fast pris är priset detsamma under dygnets alla timmar.

 

Vad är det som påverkar elpriset?

Tillgång och efterfrågan styr elpriset. Typiska saker som påverkar energipriset är vädret, vattensituationen, störningar i elproduktionen eller överföringen samt relevanta världspolitiska händelser.

Elpriset bestäms utgående från energipriset på den nordiska elbörsens (Nord Pool) timpris för Finlands prisområde, som varierar timme för timme. På detta pris tillkommer mervärdesskatt samt marginal som sedan multipliceras med din energiförbrukning under motsvarande timme. På din faktura ser du ditt eget medelpris per månad samt mängden förbrukad energi. Även energipriset, marginalen och avtalets grundavgift är skilt specificerat på fakturan. Herrfors beaktar även negativa marknadspriser i sin fakturering, trots att de inte är skilt specifierade på fakturan.

 

Om jag ångrar mig?

Inga problem! Det går bra att byta till en annan av våra elprodukter om du så önskar. Det nya priset träder i kraft senast 15 dagar efter att vi behandlat ditt meddelande om ändring.

 

Hur produceras min el?

Elen är en mix av förnybara och fossila energikällor samt kärnkraft. Mer info om Herrfors källenergier hittar du här.

 

Teckna ett prisvärt spot -elavtal med oss

Med oss är det lätt att göra ett spot -elavtal ​baserat på börsens elpris. Du kan teckna ett elavtal dygnet runt på vår hemsida eller kontakta vår elförsäljning på vardagar från 10 till 15. 

Ladda ner vår nya Herrfors-applikation

Herrfors-appen är en modern mobilapplikation som stödjer smart elanvändning. Styrfunktionerna i applikationen ger dig möjlighet att både spara på elkostnaderna och använda el vid tidpunkter när koldioxidutsläppen i kraftsystemet är lägre. Vår applikation är även designad för att möta behoven hos elbilsförare, mikroproducenter och smarta elanvändare.


Läs mera om appen och vad den kan erbjuda dej.

 

  

Vill du veta mera?

Om du har en smarttelefon rekommenderar vi att du hämtar och installerar vår mobilapplikation Herrfors 24/7 eller Fingrids applikation Tuntihinta för att enkelt kunna hålla koll på elpriset. Du hittar båda på Google Play eller Apple Store.

 

Du kan också följa med utvecklingen av Spot-priserna via våra webbsidor.

 

Om du är nätkund hos oss är du välkommen att följa med din egen elförbrukning via vår egen www-portal.

Herrfors spot sähkön hinta