Elens ursprung

 

100 % förnybar el till alla privatkunder

 

Eftersom Herrfors investerat mycket i förnybar produktionskapacitet levererar vi 100 % förnybar el till alla privatkonsumenter. Vi erbjuder även förnybar el till företagskunder som tillval.

 

Den elektricitet som Oy Herrfors Ab sålde år 2020 kan fördelas enligt energikälla:​

  • ​förnybara energikällor 65 %
  • fossila energikällor 15 %
  • kärnkraft 19 %

Den år 2020 sålda elektricitetens specifika värde på koldioxidutsläppet var 94,30 g/kWh. Vid elproduktionen uppstod 0,54 mg förbrukat kärnbränsle per kWh.

 

Herrfors har en bred produktionsportfölj och år 2020 producerades elen från följande energikällor. När vår egen produktion inte räcker till anskaffar vi elen från den nordiska elbörsen.