Elens ursprung

 

Den elektricitet som Oy Herrfors Ab sålde år 2022 kan fördelas enligt energikälla:​

 

  • ​förnybara energikällor 66,4 %
  • fossila energikällor 26,6 %
  • kärnkraft 6,9 %


Den år 2022 sålda elektricitetens specifika värde på koldioxidutsläppet var 178,99 g/kWh. Vid elproduktionen uppstod 0,23 mg förbrukat kärnbränsle per kWh. 


Rapportering om distribution av energikällor och utsläpp har stadgats i lagen som grundar sig på inremarknadsdirektiv för el. Rapporteringen gäller el som sålts under föregående kalenderår. Den totala distributions- och utsläppsinformationen publiceras alltid i början av sommaren, när föregående års produktionsinformation finns tillgänglig.