Elens ursprung

 

100 % förnybar el till alla privatkunder

 

Eftersom Herrfors investerat mycket i förnybar produktionskapacitet levererar vi 100 % förnybar el till alla privatkonsumenter. Vi erbjuder även förnybar el till företagskunder som tillval.

 

Den elektricitet som Oy Herrfors Ab sålde år 2018 kan fördelas enligt energikälla:​

  • ​förnybara energikällor 43 %
  • fossila energikällor 28 %
  • kärnkraft 29 %

Den år 2018 sålda elektricitetens specifika värde på koldioxidutsläppet var 180,3 g/kWh. Vid elproduktionen uppstod 0,78 mg förbrukat kärnbränsle per kWh.

 

Herrfors har en bred produktionsportfölj och år 2018 producerades elen från följande energikällor. När vår egen produktion inte räcker till anskaffar vi elen från den nordiska elbörsen.