Herrfors elförsäljning år 2022

Den elektricitet som Oy Herrfors Ab sålde 2022 kan fördelas enligt energikälla:

- förnybara energikällor 66,4 %

- fossila energikällor 26,6 %

- kärnkraft 6,9%


Den år 2022 sålda elektricitetens specifika värde på koldioxidutsläppet var 178,99 g/kWh. Vid elproduktionen uppstod 0,23 mg förbrukat kärnbränsle per kWh.

 

Rapportering om distribution av energikällor och utsläpp har stadgats i lagen som grundar sig på inremarknadsdirektiv för el. Rapporteringen gäller el som sålts under föregående kalenderår. Den totala distributions- och utsläppsinformationen publiceras alltid i början av sommaren, när föregående års produktionsinformation finns tillgänglig.

Kan jag köpa 100 % förnybar el från Herrfors?

Herrfors erbjuder 100 % förnybar el till både företag och konsumenter mot en tilläggskostnad. Om du väljer det alternativet, hur kan du vara på att den köpta elen från Herrfors verkligen kommer från förnybara energikällor?

Elleverantörer som säljer förnybar el måste certifiera elens ursprung. Dessa certifikat kallas ursprungsgarantier för el. I Finland är det stamnätsbolaget Fingrid Abp:s dotterbolag Finextra Oy som ansvarar för förvaltningen av det elektriska ursprungsgarantiregistret för el. Tack vare certifieringen är det omöjligt för elleverantörer att lura sina kunder när det gäller elens ursprung.

 

Ursprungsgarantier kostar och för att täcka tilläggskostnaden tar vi en extra avgift av de kunder som vill ha garantier på att elen är förnybar till 100 %.