Elens ursprung

 

100 % förnybar el till alla privatkunder

 

Eftersom Herrfors investerat mycket i förnybar produktionskapacitet levererar vi 100 % förnybar el till alla privatkonsumenter. Vi erbjuder även förnybar el till företagskunder som tillval.

 

Den elektricitet som Oy Herrfors Ab sålde år 2019 kan fördelas enligt energikälla:​

  • ​förnybara energikällor 48 %
  • fossila energikällor 24 %
  • kärnkraft 28 %

Den år 2019 sålda elektricitetens specifika värde på koldioxidutsläppet var 135,86 g/kWh. Vid elproduktionen uppstod 0,77 mg förbrukat kärnbränsle per kWh.

 

Herrfors har en bred produktionsportfölj och år 2019 producerades elen från följande energikällor. När vår egen produktion inte räcker till anskaffar vi elen från den nordiska elbörsen.