Fjärrvärme från Herrfors Allmänt om fjärrvärme

Varför fjärrvärme?

Om fjärrvärme finns tillgängligt är det ett konkurrenskraftigt alternativ att överväga vid val av värmesystem.

 

Herrfors fjärrvärme är pålitlig och trygg med nästan hundraprocentig leveranssäkerhet. För användaren är det ett bekymmersfritt och närapå underhållsfritt val.

 

Oavsett årstid eller tid på dygnet ger fjärrvärme jämn värme och alltid tillräckligt med varmvatten. Samtidigt sparar du energi, utan att tvingas pruta på dina krav på ett hälsosamt och bekvämt boende. 

 

  • Med fjärrvärme kan man sköta all uppvärmning, komfortgolvvärme medräknad.
  • Fjärrvärme kan användas med såväl radiatorburen värme, golvvärme och ventilationsvärme.
  • Utrustningen tar liten plats och kan installeras i både gamla och nya fastigheter.

 

Produktionsformer

Fjärrvärmen i Jakobstad produceras i huvudsak av Alholmens Krafts större kraftverk AK2. Vid behov kan värmen även produceras i det mindre kraftverket AK1 eller med Herrfors egna reservvärmeanläggningar.

 

AK2 är världens största biobränsledrivna kraftverk. Huvudbränsle är biobränslen, dvs bark, skogsflis och andra biprodukter från träförädling, samt torv. Pannan som är världens största biobränsledrivna CFB-panna (cirkulerande fluidiserande bädd) har en effekt på 550 MWth.

 

I Ylivieska produceras fjärrvärmen i vårt produktionsbolag Oy Perhonjoki Ab:s egna kraftverk Vieskan Voima. Kraftverket är ett energieffektivt värme- och elproduktionsanläggning (CHP). Kraftverket producerar även processånga för den lokala spannmålsfabrikens behov. Anläggningen har också en rosterpanna som producerar fjärrvärme sommartid och som kan stöda produktionen under kalla vinterdagar. Vid driftsstörningar kan värmen produceras med lättoljepannor.

 

Vieskan Voima använder skogsflis, torv, spån och bark. I Rosterpannan används bara träbränslen.

 

Verksamhetsområden

Herrfors fjärrvärmenät i Jakobstad och Ylivieska är väl utbyggd. Vi har också egna fjärrvärmenät och produktionsanläggningar Alavieska och Raudaskylä. Bland våra 950 kunder i Jakobstad och 750 kunder i Ylivieska finns såväl privatpersoner, industrier och företag som offentliga aktörer. 

Fjärrvärme från Herrfors

Ett bra sätt att utnyttja lokal energi är fjärrvärme som Herrfors producerar i Jakobstad, Ylivieska, Alavieska och Raudaskylä.