Ägare och styrelse

Katternögruppen består i huvudsak av moderbolaget Oy Katternö Ab och tre dotterbolag. Våra ägare är främst kommuner och deras energibolag.

 

Läs mer

Publikationer

Katternötidningen är ett landskapsmagasin, som syftar till att visa Katternöbolagens förankring i regionen och deras engagemang för en positiv regional utveckling.

 

Läs mer

Vad är Katternö?

Katternö Ab är ett lokalt ägd energikoncern, som tar ansvar för hela kedjan från kraftproduktionen vid energikällan till slutleveransen hos kunden.

 

Läs mer