Katternö koncern Ägare och styrelse

Katternögruppen ägs av regionen

Katternögruppen består i huvudsak av moderbolaget Oy Katternö Ab, dotterbolagen Oy Herrfors Ab, Oy Perhonjoki Ab och Katternö Kraft Oy Ab. Våra ägare är främst kommuner och deras energibolag: Jakobstads Energi Ab, Nykarleby kraftverk Ab, Vetelin Energia Oy, Kronoby Elverk Ab, Korpelan Voima/Korpelan Energia Oy, samt det privatägda Esse Elektro-Kraft Ab. I förlängningen ägs vi alltså av kunderna i regionen vi verkar i. 

Ägarförhållanden, Katternögruppen

Oy Katternö Ab:s styrelse

Boström Peter, ordförande
Björklund Lars
Borgmästars Kent
Ekstrand Anne
Jansson Bengt
Näse Fredrik
Rautiola Piia
 

Oy Herrfors Ab:s styrelse

Björklund Lars
Borgmästars Kent
Boström Peter, ordförande
Ekstrand Anne
Jansson Bengt, viceordförande
Rauhala Rami

 

Herrfors Nät-Verkko Oy Ab:s styrelse

Finell Kristian
Holm Roger
Sandkulla Thomas
 

Oy Perhonjoki Ab:s styrelse

Boström Peter, ordförande
Eklund Tony
Ekstrand Anne
Kulla Ingvar
Niemonen Marko
Rautiola Piia
 

Katternö Kraft Oy Ab:s styrelse

Björklund Lars
Boström Peter, ordförande
Haarala Pasi
Hoverfelt Frank, viceordförande
Niemonen Marko
Kulla Ingvar
Näse Fredrik
Rasmus Andreas
Öhman Janne

Katternös verksamhetspunkter