Upprätthållande av anslutning

Vill du tillfälligt koppla bort elen till din fastighet? Ifall det för tillfället inte finns behov av el till din fastighet och du vill ändå bibehålla möjligheten till el i framtiden, är det möjligt att inaktivera din anslutning. Vid en inaktivering bryter vi el till fastigheten och monterar bort elmätaren och anslutningsledningen. Efter att elanslutningen har blivit bortkopplad betalar du endast en månatlig avgift för upprätthållande av anslutningen tills dess att du meddelar att du åter vill aktivera din elanslutning. Kom ihåg att innan elanslutningen kopplas in igen behöver en elentreprenör göra en granskning och skriva ett protokoll samt lämna in en anslutningsbeställningsblankett till oss. För bort- och inkoppling av elmätaren debiterar vi en serviceavgift enligt gällande prislista.

 

Ifall det inte finns behov av el till fastigheten varken nu eller i framtiden, kan kunden säga upp avtalet. I det fall att man vill återinkoppla el efter detta så betalar kunden en ny elanslutning enligt gällande elanslutningsprislista. Anslutningen är ikraft två år efter uppsägningen. Ifall kunden inom två år efter uppsägningen återtar anslutningen faktureras man retroaktivt P2-avgiften för upprätthållande av anslutningen.

 
Serviceavgifter

 

Överföringsprislista