Sähkösopimuksen peruuttamisoikeus

Yksityisasiakkaana sinulla on oikeus peruuttaa sähkösopimus 14 päivän kuluessa syytä ilmoittamatta. Peruuttamisen määräaika päättyy 14 päivän kuluttua sopimuksen tekemisestä.

Peruuttamisen vaikutukset

Kun olemme vastaanottaneet peruuttamisilmoituksenne, niin sopimuksemme raukeaa.

 

Jos olette pyytänyt sähköntoimituksen aloittamista ennen peruuttamisajan päättymistä, teidän on maksettava meille peruuttamisilmoituksen tekemiseen mennessä toimitetusta sähköstä sopimusvahvistuksen mukainen korvaus.

 

Peruuttamisoikeuden käyttämiseksi ystävällisesti täytä alla oleva lomake. 

 

Sopimuserimielisyydet

​​​​Mikäli sopimuksesta syntyy erimielisyyttä osapuolten kesken ja sitä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi.

Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).​