Herrforsin kaukolämmön tuotantomuodot

Pietarsaaren kaukolämpö tuotetaan pääasiallisesti Alholmens Kraftin suuremmassa AK2 -voimalassa. Tarpeen vaatiessa voidaan lämpöä tuottaa myös pienemmässä AK1 -voimalassa, sekä Herrforsin omissa varaöljykattiloissa. 

AK2 on maailman suurin biopolttoaineella toimiva voimalaitos. Pääpolttoaineita ovat biopolttoaineet, toisin sanoen kaarna, metsähake sekä muut metsänviljelyn sivutuotteet sekä turve. AK:n kattila on maailman suurin biopolttoaineella toimiva CFB-kattila, jonka teho on 550 MWth. 


Ylivieskassa pääosa kaukolämmöstä tuotetaan tuotantoyhtiömme Oy Perhonjoki Ab:n omassa voimalaitoksessa. Nimeltään Vieskan Voima on energiatehokas lämmön ja sähkön yhteistuotantolaitos (CHP). Voimalaitos tuottaa myös prosessihöyryä paikallisen rehutehtaan tarpeisiin. Voimalaitoksen rinnalla on arinakattila, jolla tuotetaan kaukolämpöä kesällä ja tehontarpeen huipuissa kylminä pakkaspäivinä. Häiriötilanteissa ja kaikista kylmimpinä päivinä on apuna kevytöljykattiloita.


Voimalaitos käyttää polttoaineena jyrsinturvetta, metsähaketta, purua ja kuorta. Arinakattilalla käytetään pelkkiä puupolttoaineita.

Kaukolämpöä Herrforsilta

Yksi tapa hyödyntää lähienergiaa on kaukolämpö, jota Herrfors tuottaa Ylivieskassa, Alavieskassa, Raudaskylällä ja Pietarsaaressa.