Ydinvoima - päästötön energialähde

Ydinvoima on yksi tärkeimmistä päästöttömän sähköntuotannon muodoista ja tärkeä osa Suomen energiajärjestelmää. Ydinvoiman osuus EU:n sähköntuotannosta on noin 25 prosenttia, ja Suomessa ydinvoiman osuus sähköntuotannosta on noin kolmannes. Ydinvoimalla on tärkeä rooli yhteiskunnan pyrkimyksissä vähentää päästöjä sähköistämällä. Suomessa on viisi ydinvoimalaitosta, kaksi Loviisassa ja kolme Olkiluodossa.

Ydinvoiman etuja:

Ydinvoima aiheuttaa vain vähäisiä kasvihuonekaasupäästöjä, samoin kuin vesivoima, tuuli- ja aurinkovoima. Ydinvoima on elinkaaren näkökulmasta yksi sähköntuotantomuodoista, jonka hiilidioksidipäästöt ovat alhaisimmat.

 

Ydinvoimaloiden turbiinit ovat hyvin suuria, painavia ja nopeasti pyöriviä, ja ne vakauttavat koko Suomen sähköjärjestelmää niin sanotun rotaatioenergian avulla. Ilman niitä sähköverkon taajuuden suurten vaihteluiden riski kasvaisi, jolloin riski vaikuttaa herkkiin sähkölaitteisiin.

Onko ydinvoimalla haittoja?

Toisin kuin vesivoima, ydinvoima ei sovellu sähköntuotannon nopeisiin muutoksiin. Ydinvoimaa on siksi vaikea käyttää säästä riippuvaisen tuuli- ja aurinkovoiman vaihteluiden tai sähkönkäytön muutosten kompensoimiseen.

 

Suurin osa ydinvoiman ympäristövaikutuksista aiheutuu polttoaineen tuotannosta. Uraanin louhinta aiheuttaa paikallisia muutoksia maisemassa, kuten mikä tahansa muukin kaivostoiminta.

 

Ydinvoimatoiminnasta syntyy radioaktiivista ydinjätettä, joka on eristettävä turvallisesti luonnosta yli 100 000 vuodeksi.

Miten ydinvoima toimii?

Ydinvoiman merkitys Herrforsille

Suomi on hyvin sähköintensiivinen maa ja yhteiskunta sähköistyy nopeasti, joten kestävä sähköntuotanto on tärkeää. Myös toimitusvarmuus on energiajärjestelmässä erittäin tärkeää. Kun säästä riippuvainen sähköntuotanto, kuten tuuli- ja aurinkovoima, lisääntyy, tarvitaan niiden rinnalle joustavaa kulutusta, energian varastointia ja muita tuotantotapoja. Ydinvoima on erittäin luotettava tuotantomuoto ja ympärivuotinen sähkön perustarve tulisi kattaa ydinvoimalla. Ydinvoima on siis erittäin tärkeä lisä Herrforsin tuotantovalikoimaan.

Näissä ydinvoimaloissa tuotetaan Herrforsin ydinvoimaa

Map

Olkiluoto - 1,2,3

Rakennusvuosi / modernisointivuosi: 1978, 1980, 2023
Teho: 890 MW, 890 MW, 1600MW
Herrforsin omistusosuus: 0.2%, 0.2%, 0.2%

Lisätietoja ydinvoimaloista, joissa Herrfors on osaomistajana:

Olkiluoto 1 ja 2: https://www.tvo.fi/tuotanto/laitosyksikot/ol1jaol2.html

Olkiluoto 3: https://www.tvo.fi/tuotanto/laitosyksikot/ol3.html

Lisätietoa sähköntuotantomuodoistamme

Herrforsin tärkeimmät sähköntuotantomuodot ovat vesivoima, tuulivoima, lämpövoima ja ydinvoima. Lue lisää muista sähköntuotantomuodoista alla olevista artikkeleista.