Kärnkraft - utsläppsfri energikälla

Kärnkraft är en av de viktigaste formerna av utsläppsfri elproduktion och en viktig del av Finlands energisystem. Kärnkraften står för ca 25% av den el som produceras i EU. I Finland står kärnkraften för ungefär en tredjedel av den totala elproduktionen. Kärnkraften spelar en viktig roll då samhället försöker minska utsläppen genom elektrifiering. I Finland finns det 5 kärnkraftverk, två i Lovisa och tre i Olkiluoto.

Fördelar med kärnkraft:

Kärnkraften orsakar bara marginella utsläpp av klimatgaser, i likhet med vattenkraft, vind- och solkraft. Ur ett livscykelperspektiv är kärnkraften en av de former av elproduktion som har lägst koldioxidutsläpp.

 

Turbinerna i kärnkraftverken är mycket stora, tunga och roterar väldigt snabbt, vilket stabiliserar hela det finska elsystemet genom att de bidrar med så kallad svängmassa. Utan dem skulle risken för stor variationer i elnätets frekvens öka med risk att påverka känslig elektrisk utrustning.

Finns det nackdelar med kärnkraft?

Till skillnad mot vattenkraft lämpar sig inte kärnkraften för att snabbt ändra sin elproduktion. Kärnkraften är alltså svår att använda för att kompensera för variationerna i den väderberoende vind- och solkraften, eller förändringar i elanvändningen.

 

Den största delen av kärnkraftens miljöpåverkan sker vid framställningen av bränslet. Vid uranbrytning uppstår en lokal förändring av landskapet som vid vilken annan gruvbrytning som helst.

 

Kärnkraftsverksamheten orsakar radioaktivt kärnavfall som måste isoleras från naturen på ett säkert sätt under mer än 100 000 år.

Hur fungerar kärnkraft?

Kärnkraftens betydelse för Herrfors

Finland är ett mycket elintensivt land och samhället elektrifieras i snabb takt därför är elproduktion viktig. Försörjningstrygghet är också mycket viktig i energisystemet. När väderberoende elproduktion såsom vind- och solkraft ökar, behövs det vid sidan av dom flexibel förbrukning, energilagring och andra produktionsmetoder. Kärnkraften är en mycket pålitlig produktionsform och året-runt-basbehovet av el bör täckas av kärnkraft. Kärnkraften är därför ett ytterst viktigt komplement även till Herrfors produktionsportfölj.

I dessa kärnkraftverk produceras Herrfors kärnkraft

Map

Olkiluoto - 1,2,3

Byggår: 1978, 1980, 2023
Effekt: 890 MW, 890 MW, 1600 MW
Herrfors ägoandel: 0.2%, 0.2%, 0.2%

Mer information om kärnkraftverken som Herrfors är delägare i:

Olkiluoto 1 och 2: https://www.tvo.fi/tuotanto/laitosyksikot/ol1jaol2.html

Olkiluoto 3: https://www.tvo.fi/tuotanto/laitosyksikot/ol3.html

Mer om våra elproduktionsformer

Herrfors viktigaste elproduktionsformer är vattenkraft, vindkraft, värmekraft och kärnkraft. Läs mer om de andra elproduktionsformerna i artiklarna här nere.