Kraftvärmeverk - producerar både el och värme

I ett kraftvärmeverk produceras el, och den värme som bildas överförs till fjärrvärmesystemet. På så sätt utnyttjas det använda bränslet maximalt. Dessutom är kraftvärmen en stor tillgång för energisystemet eftersom elen kan produceras helt oberoende av väder och årstid.

 

Kraftvärmen spelar en viktig roll i det finska energisystemet sedan mitten av förra seklet. De flesta finska städer värms upp med fjärrvärme från ett eller flera kraftvärmeverk. Ett kraftvärmeverk kan drivas med i princip vilket bränsle som helst. Idag står fossila bränslen i kraftvärmen för en ytterst liten andel och är på väg att fasas ut och ersättas med biobränsle.

Fördelar med kraftvärme:

Ett kraftvärmeverk kan i princip använda vilket bränsle som helst. Det vanligaste är biobränsle som huvudsakligen kommer från skogsindustrins restströmmar, som grenar, toppar, bark och flis. Det kan också vara rester från hushåll eller industrier - det vill säga avfall som inte kan återvunnits på något annat sätt. Kraftvärme ger oss pålitlig energi under alla förhållanden. När vi behöver el och värme som mest, det vill säga på vintern när det är mörkt och kallt, levererar kraftvärmeverken pålitligt bådadera.

Finns det nackdelar med kraftvärme?

Ju mer fjärrvärme som produceras, desto mer elkraft från kraftvärme kan vi få, vilket är en fördel under vinterhalvåret när efterfrågan på såväl ljus som värme och varmvatten är som störst. Å andra sidan kan det uppstå situationer under den varma årstiden när en minskad efterfrågan på fjärrvärme och lägre elpriser gör driften olönsamt.

 

När vi förbränner bränslen i ett kraftvärmeverk släpps det ut luftföroreningar i form av bland annat kolväten, kväveoxider och partiklar.

Hur fungerar kraftvärme?

Kraftvärmens betydelse för Herrfors

Herrfors producerar kraftvärme i sina delägda kraftvärmeverk Alholmens Kraft i Jakobstad och Vieskan Voima i Ylivieska. Dessa två kraftverk är ytterst viktiga för bolaget eftersom de förser städerna med fjärrvärme. Alholmens Kraft med dess stora elproduktionskapacitet är även Herrfors största enskilda elproduktionsresurs.

Här finns Herrfors kraftvärmeverk

Map

Alholmens Kraft

AK1

Byggår: 1991
Effekt: 25 MW
Herrfors ägoandel: 50%

 

AK2

Byggår: 2001
Effekt: 240 MW
Herrfors ägoandel: 50%

Vieskan Voima

Byggår: 1994
Effekt: 6.5 MW
Herrfors ägoandel: 25.3%

Raahen Voima

Byggår: 2016
Effekt: 125 MW
Herrfors ägoandel: 0.1%

Tornion Voima

Byggår: 2007
Effekt: 37 MW
Herrfors ägoandel: 1%

Mer information om kraftvärmeverken som Herrfors är delägare i:

Alholmens Kraft: www.alholmenskraft.com

Mer om våra elproduktionsformer

Herrfors viktigaste elproduktionsformer är vattenkraft, vindkraft, kraftvärme och kärnkraft. Läs mer om de andra elproduktionsformerna i artiklarna här nere.