Elens spotpris nu

Timpriset på börsel nu
kl
c/kWh
VISA PRISER:
EXKL. MOMS
INKL. MOMS


PRIS Igår
00 - 01 -0.243
01 - 02 -0.20
02 - 03 -0.243
03 - 04 -0.501
04 - 05 -0.658
05 - 06 -0.251
06 - 07 -0.207
07 - 08 -0.172
08 - 09 -0.037
09 - 10 -0.011
10 - 11 -0.011
11 - 12 -0.068
12 - 13 -0.089
13 - 14 -0.17
14 - 15 -0.175
15 - 16 -0.15
16 - 17 -0.10
17 - 18 -0.01
18 - 19 -0.001
19 - 20 0.001
20 - 21 0.40
21 - 22 0.16
22 - 23 0.13
23 - 00 0.001
 
 • 0.40 cent
  HÖGSTA PRIS, Igår
 • -0.11 cent
  Genomsnittligt pris, Igår
 • -0.658 cent
  LÄGSTA PRIS, Igår
PRIS Idag
00 - 01 0.00
01 - 02 -0.001
02 - 03 -0.004
03 - 04 -0.006
04 - 05 0.001
05 - 06 0.36
06 - 07 2.08
07 - 08 3.20
08 - 09 3.48
09 - 10 3.56
10 - 11 3.43
11 - 12 1.29
12 - 13 0.37
13 - 14 0.27
14 - 15 0.01
15 - 16 0.02
16 - 17 0.37
17 - 18 1.17
18 - 19 3.51
19 - 20 3.66
20 - 21 3.62
21 - 22 3.56
22 - 23 3.44
23 - 00 1.95
 
 • 3.66 cent
  HÖGSTA PRIS, Idag
 • 1.64 cent
  Genomsnittligt pris, Idag
 • -0.006 cent
  LÄGSTA PRIS, Idag
PRIS Imorgon
00 - 01 0.34
01 - 02 0.00
02 - 03 -0.001
03 - 04 -0.002
04 - 05 0.00
05 - 06 0.00
06 - 07 0.10
07 - 08 1.80
08 - 09 3.50
09 - 10 2.54
10 - 11 0.99
11 - 12 0.41
12 - 13 0.16
13 - 14 0.12
14 - 15 0.04
15 - 16 0.009
16 - 17 0.17
17 - 18 0.50
18 - 19 2.57
19 - 20 3.68
20 - 21 3.65
21 - 22 3.44
22 - 23 3.19
23 - 00 2.91
 
 • 3.68 cent
  HÖGSTA PRIS, Imorgon
 • 1.25 cent
  Genomsnittligt pris, Imorgon
 • -0.002 cent
  LÄGSTA PRIS, Imorgon

Ladda ner Herrfors-appen och minska din elräkning

 

Med Herrfors-appen sparar du pengar utan att själv behöva hålla koll på elprisvariationerna.


• Tidsinställ laddningen av dina enheter så att den görs när elen är som billigast.

• Automatisera laddningen av din elbil till dygnets billigaste timmar.

• Utnyttja tipsen som vi ger på basen av dina förbrukningsvanor för att optimera energiförbrukningen hemma.

• Följ din elförbrukning och granska dina fakturor.


Läs mer om appen och dess smarta funktioner.

 

  

Herrfors Spot-el – pris som följer marknadens rörelser

 

Om du väljer Herrfors Spot-el kommer ditt elpris att vara rörligt och följa svängningarna på elmarknaden. Priset på börsel kan variera kraftigt under året, till och med under dygnets timmar. Om du har möjlighet att påverka din elförbrukning kan du styra din mest energikrävande förbrukning till dygnets billigaste timmar och därmed påverka slutsumman på din elräkning. För dem som köper el till ett fast pris är priset detsamma under dygnets alla timmar.

 

Vad påverkar priset på börsel?

 

El är en produkt som säljs och köps elmarknaden, vilket betyder att elpriset styrs av utbud och efterfrågan. Priset kan påverkas av en rad olika faktorer som väderförhållanden, vattensituationen, störningar i elproduktionen eller överföringen samt relevanta händelser inom världspolitiken. 

 

Elpriset baserar sig den nordiska elbörsens (Nord Pool) timbaserade spotpris för Finlands prisområde, som varierar timme för timme. Till detta pris läggs mervärdesskatt och marginal, som sedan multipliceras med den faktiska energiförbrukningen under motsvarande timme. din faktura ser du ditt eget månatliga snittpris (viktat medelpris) samt mängden förbrukad energi. elräkningen finns specifik information om energipriset, marginalen och avtalets grundavgift. Herrfors beaktar också negativa marknadspriser i faktureringen, även om de inte är specificerade separat fakturan. 

Vad betyder viktat medelpris? 

 

Spotpriserna kan variera avsevärt mellan olika timmar och så kan även din elförbrukning göra. När du köper el till spotpris faktureras du utgående från ditt viktade medelpris.

Det viktade medelpriset beräknas på följande sätt: Din elförbrukning för en timme multipliceras med Spotpriset för samma timme i Finlands prisområde. Resultatet från alla månadens timmar summeras, för att sedan divideras med den totala elförbrukningen under månaden. Det viktade medelpriset används som faktureringspris och du kan kontrollera det på din faktura. Ju mer du anpassar din elförbrukning till de billigare Spotpristimmarna, desto lägre blir ditt faktureringspris.

 

Vad händer om jag ångrar mitt val av Spot-el? 

 

Inga problem! Det går bra att byta till en annan av våra elprodukter om du vill. Det nya priset träder i kraft senast 15 dagar efter att vi behandlat ditt ändringsanmälan. 

 

Hur produceras börsel? 

 

Elen är en mix av förnybara och fossila energikällor samt kärnkraft. Mer information om elens ursprung hittar du här. 

 

Teckna ett prisvärt Herrfors Spot -elavtal med oss 

 

Hos oss är det enkelt att göra ett spot -elavtalbaserat börsens elpris. Du kan teckna ett elavtal när som helst under dygnet på vår webbplats eller kontakta vår elförsäljning vardagar kl. 10–15. 

Vanliga frågor

Börsel syftar el som fritt kan bytas elmarknaderna, där priset bestäms i realtid baserat utbud och efterfrågan. Priset börsel varierar timme för timme, vilket gör det möjligt för konsumenter att tidsanpassa sin elförbrukning för att dra nytta av dygnets lägsta priser.

Priset börsel kan följas nordiska elbörsen Nord Pools webbplats samt energibolagens webbplatser och i olika appar. Dessa kanaler ger aktuell information om timpriserna för el samma dag, tidigare dagar och från klockan 15 följande dag.

Elpriset sjunker vanligtvis nätter och under veckosluten efterfrågan el är mindre. När produktionskapaciteten ökar, exempelvis en blåsig eller solig dag, kan elpriset sjunka betydligt enligt principen om utbud och efterfrågan.

Elbörserna beräknar epriset basen av utbud och efterfrågan. Elproducenterna erbjuder el marknaden, och priset bestäms av hur mycket el konsumenterna är villiga att köpa till ett visst pris. Denna dynamiska prissättningsmekanism säkerställer att elpriset speglar den aktuella situationen marknaden. 

Priset börsel formas elmarknaderna enligt variationer i utbud och efterfrågan. Priset varierar från timme till timme och påverkas av faktorer som väderförhållanden, produktionsmetoder och konsumtionsvanor. Om både energiproducenterna och konsumenterna deltar aktivt marknaden finns det möjlighet att justera priset i realtid för att konsumenterna ska kunna dra maximal nytta av prisvariationerna.