Se och jämför priser

Läs mer

Spotpris -
Marknadsanpassad el

Om du väljer en Spot-produkt från oss betyder det att ditt elpris är rörligt och följer elmarknadens svängningar. Marknadspriset kan variera kraftigt under året och till och med under dygnets timmar.

 

Läs mer

Mer om elavtal

Elavtal

Alla som använder el behöver ha ett elavtal, oavsett hur vi bor. Avtal ska tecknas både för elenergi och elöverföring. Avtalet om elöverföring görs alltid med ditt lokala elnätsbolag, men när det gäller elenergin har du möjlighet att jämföra elpriser och själv välja leverantör. Du behöver ändå inte ha skilda avtal för dessa två tjänster. I stället kan du välja ett elleveransavtal, där både försäljning av elenergi och elöverföring ingår. I praktiken betyder det att du köper båda tjänsterna från ditt lokala elbolag. Skaffa elavtal direkt här.

 

Jämför elpriser för att hitta billigaste elavtalet

Om du vill spara pengar är det viktigt att jämföra priser på elenergi och konkurrensutsätta ditt nuvarande elavtal med jämna mellanrum. Kom ändå ihåg att den billigaste elen inte nödvändigtvis är den bästa. Det kan finnas alternativ som är bättre, med tanke på miljön.

 

Välj ett miljövänligt elavtal

När du tecknar elavtal med Herrfors, gör du samtidigt en miljögärning. Alla elavtal vi erbjuder innehåller nämligen el som är producerad med förnybara energikällor i Herrfors egna och delägda kraftverk. Be om en eloffert från Herrfors här.

 

Tidsbundet eller tillsvidare elavtal?

Du kan välja ett tidsbundet elavtal eller ett som gäller tillsvidare. Har du ett tidsbundet avtal gäller ett fast pris under hela avtalsperioden. Har du ett elavtal som gäller tillsvidare kan priset variera om det sker förändringar i prissättningen av el. Elleverantören informerar alltid i förväg om eventuella förändringar i elpriser.

 

Teckna elavtal i god tid

Se till att fixa elavtalet åtminstone några dagar innan du flyttar. Be om en eloffert i god tid, så att elavtalet säkert är i kraft då du behöver el i ditt nya hem. Glöm inte att säga upp elavtalet i den bostad som du lämnar. Är du nöjd med ditt nuvarande elavtal och vill ta med det till din nya adress så är det bra att meddela om detta ett par veckor innan du flyttar.