Så avläser du din elfaktura

Förstår du din elfaktura? Ifall du är osäker med vad olika termer och siffror betyder på din elfaktura, låt oss förklara!


Så här tolkar du din elfaktura:
 

 

1. Kundnummer, fakturanummer och förbrukningsplatsnummer
I övre kanten av fakturan hittar du ditt kundnummer och fakturanummer. Uppge kundnumret när du ringer kundtjänsten, så hittar vi snabbt din information. Numret använder du också för att logga in på webbtjänsterna.

21.2.2022 i samband med ibruktagningen av Datahub ersattes den gamla 6- eller 8-siffriga förbrukningsplatsnummern med en längre 18-siffrig förbrukningsplatsnummer. 


Du behöver förbrukningsplatsnumret när du ingår elavtal på nätet, eller för att granska din elförbrukning i Herrfors webbtjänst på www.herrfors.fi eller i applikationen Herrfors 24/7.

 

2. Elförbrukning och elöverföring
Energin kan du köpa från vilket elbolag som helst, men överföringen sköts alltid av bolaget som innehar det lokala elnätet, och kan därför inte konkurrensutsättas. Ifall Herrfors levererar både energi och överföring anges båda andelarna smidigt på samma faktura.

 

3. Kundbetjäningens kontaktuppgifter
Här finns telefonnummer och e-postadresser du kan kontakta i ärenden gällande fakturan. Vi betjänar dig vardagar kl. 10-15.

 

4. Betalningsuppgifter
Längst ner på sidan finns fakturans referensnummer, förfallodag och belopp. Genom att ange referensnumret kan du vara säker på att rätt faktura blir betald. Du slipper mata in referensnumret ifall du övergår till e-faktura.

 

5. Streckkod
Under betalningsuppgifterna hittar du en streckkod som kan skannas in ifall du betalar fakturan med hjälp av mobiltelefonen på mobilbanken.

 

6. Elenergins andel av fakturan
Elenergins pris består av grundavgiften samt kostnaden för den faktiska förbrukningen. Priset för elenergin är alltså priset för den el du förbrukat.

 

7. Elöverföringens andel av fakturan
Priset för elöverföringen betalar du för att den el du förbrukar transporteras från produktionsstället till din bostad och för att ledningar byggs och underhålls. Elöverföringens pris består av grundavgiften, kostnaden för överföring samt energiskatt. Överföringskostnaden och energiskattens belopp baseras på din faktiska elförbrukning. Elöverföringen sköts av det bolag som äger elnätet på området där du bor. Elskatten är lagstadgad och storleken räknas ut på basen av hur mycket el du använt. Att distributionsavgiften är skälig övervakas av Energimarknadsverket. 

 

Priset på fakturan måste vara tudelat för att elkonsumenter kan köpa elenergi från ett elbolag medan elöverföringen handhas av ett annat.