Fjärrvärme från Herrfors Kabel- och rörvisning

Kabel- och rörvisning

När du planerar grävarbeten måste området alltid säkras mot rör och kablar. 


Kontakta oss så berättar vi om läget för markkablar och fjärrvärmerör med kartutskrifter och vid behov markering i terrängen. Grävarbeten i närheten av markkablar och fjärrvärmerör kräver alltid särskild försiktighet.


Beställ visning: info@herrfors.fi

Meddela grävområdet och ange om du misstänker att det finns kablar, fjärrvärmerör eller båda i området.

Vi hjälper gärna till och denna service är kostnadsfri bara förfrågan görs minst 4 arbetsdagar innan du börjar gräva. Kabel- och rörvisning i terrängen är också avgiftsfri bara förfrågan görs minst 4 arbetsdagar innan grävningsarbetet påbörjas.

Om du önskar få kablarna markerade på beställningsdagen eller under följande två arbetsdagar så debiterar vi en avgift enligt vår tjänsteprislista.


Beställ visning med snabb tidtabell: (06) 7815300, utanför arbetstid: (06) 7230079


Kom ihåg att det kan vara livsfarligt att gräva av en kraftkabel!


Om skadan redan skett, ring omedelbart vår driftcentral 24/7!