Fjärrvärme från Herrfors Hur produceras Herrfors fjärrvärme?

 

Hur produceras Herrfors fjärrvärme?

Fjärrvärmen i Jakobstad produceras i huvudsak av Alholmens Krafts större kraftverk AK2. Vid behov kan värmen även produceras i det mindre kraftverket AK1 eller med Herrfors egna reservvärmeanläggningar.

 

AK2 är världens största biobränsledrivna kraftverk. Huvudbränsle är biobränslen, dvs bark, skogsflis och andra biprodukter från träförädling, samt torv. Pannan som är världens största biobränsledrivna CFB-panna (cirkulerande fluidiserande bädd) har en effekt på 550 MWth.

 

I Ylivieska produceras fjärrvärmen i vårt produktionsbolag Oy Perhonjoki Ab:s egna kraftverk Vieskan Voima. Kraftverket är ett energieffektivt värme- och elproduktionsanläggning (CHP). Kraftverket producerar även processånga för den lokala spannmålsfabrikens behov. Anläggningen har också en rosterpanna som producerar fjärrvärme sommartid och som kan stöda produktionen under kalla vinterdagar. Vid driftsstörningar kan värmen produceras med lättoljepannor.

 

Vieskan Voima använder skogsflis, torv, spån och bark. I Rosterpannan används bara träbränslen.

Fjärrvärme från Herrfors

Ett bra sätt att utnyttja lokal energi är fjärrvärme som Herrfors producerar i Jakobstad, Ylivieska, Alavieska och Raudaskylä.