Vattenkraft - en stabil förnybar energikälla

Vattenkraftens roll i Finlands elsystem är betydande för att Finland skall kunna uppnå sitt mål om koldioxidneutralitet år 2035. I Finland  finns det över 220 vattenkraftverk. Vattenkraften är en utsläppsfri produktionsform som möjliggör att andra förnybara väderberoende energiformer såsom vind- och solkraft märkbart kan byggas ut. Vattenkraftens andel av den totala elproduktionen i Finland varierar mellan 10-20 % beroende på den årliga vattensituationen.

Fördelar med vattenkraft:

Vattenkraften svarar för en betydande del av den produktionsreglering som krävs för att klara av förbrukningens dygnsvariationer samt säkerställa en jämn frekvens i nätet.

 

Genom att reglera vattendragen, som fungerar som energilager, kan man flytta elproduktionen till tidpunkter som motsvarar förbrukningen, vilket tillsammans med vattenkraftens snabba och flexibla reglerbarhet gör vattenkraften till den tekniskt bästa och förmånligaste reglerkraften.

 

Vattenkraften är förnybar, utsläppsfri och inhemsk energi. Vattnet minskar eller försämras inte när det rinner genom kraftverket. Vattenkraften orsakar heller ingen fast avfall eller luftutsläpp. Med hjälp av vattenkraften har man även kunnat bekämpa översvämningar och minska skadorna av dem.

 

Vattenkraftverken är utspridda runt om i hela Finland. En utspridd elproduktion förbättrar elens leverans- och försörjningsberedskap.

Finns det nackdelar med vattenkraft?

Vattenkraftens miljöeffekter är störst när man bygger dammar och reglerbassänger. Dammar påverkar fiskebeståndet och fisket eftersom de förhindrar fiskars och övriga mikrobers framfart i vattendragen. Mest utsatta är vandringsfisken såsom lax och havsöring, vars vandring till lek- och utfodringsområden förhindras. Vattenkraftbolagen gör många åtgärder för att förbättra situationen för vandringsfiskarna. Bland annat fiskplantering, fisktrappor, återställning och fiskebegränsningar.

 

Nackdelar orsakade av vattenkraftproduktionen är relaterade till vattennivå och flödesförändringar då vattennaturen, strandvegetationen och fåglar kan komma till skada. Stranderosionen är också en utmaning.

Hur fungerar vattenkraft?

Historien om kattilakoski

Vattenkraftens betydelse för Herrfors

Herrfors har sitt ursprung runt 1900-talets sekelskifte då man började alstra elektrisk ström med vattenkraft ur Esse å. Vattenkraftverken och andelar i vattenkraft runt om i Finland har under åren blivit flera och idag är vattenkraften en märkbar andel av Herrfors produktionsportfölj.

 

Nuvarande lagstiftning begränsar kraftigt möjligheten att bygga nya vattenkraftverk. Vi satsar därför på Herrfors att underhålla och förnya våra egna vattenkraftverk, så att vi även i framtiden lokalt kan producera förnybar energi

Här finns Herrfors vattenkraftverk

Map

Herrfors

Byggår / moderniseringsår: 1962 / 2008

Fallhöjd: 3,50 m

Effekt: 0,60 MW
Herrfors ägoandel: 100%

Långfors

Byggår: 1983
Fallhöjd: 5,00 m
Effekt: 1 MW
Herrfors ägoandel: 100%

Finnholm

Byggår / moderniseringsår: 1958 / 2009
Fallhöjd: 4,50 m
Effekt: 1.1 MW
Herrfors ägoandel: 100%

Björkfors

Byggår: 1932 & 1964
Fallhöjd: 7,00 m
Effekt: 1.3 MW
Herrfors ägoandel: 100%

Kattilakoski

Byggår / moderniseringsår: 1979 / 2021
Fallhöjd: 9,00 m
Effekt: 2.5 MW
Herrfors ägoandel: 100%

Kimo

Byggår: 2008
Fallhöjd: 10,50 m
Effekt: 0.1 MW
Herrfors ägoandel: 100%

Kaitfors

Byggår: 1981
Fallhöjd: 20,00 m
Effekt: 7.4 MW
Herrfors ägoandel: 61.4%

Haapakoski

Byggår / moderniseringsår: 1963 / 2007-2009
Fallhöjd: 16,00 m
Effekt: 32.6 MW
Herrfors ägoandel: 0.5%

Harjavalta

Byggår/moderniseringsår: 1939/2014
Fallhöjd: 26,40 m
Effekt: 105 MW
Herrfors ägoandel: 0.1%

Isohaara

Byggår / moderniseringsår: 1949 & 1993 / 2016-2017
Fallhöjd: 12,20 m
Effekt: 112.5 MW
Herrfors ägoandel: 0.5%

Jolmankoski

Byggår: 1955
Fallhöjd: 5,00 m
Effekt: 0.5 MW
Herrfors ägoandel: 0.25%

Jumisko

Byggår / moderniseringsår: 1954 / 2021
Fallhöjd: 96,00 m
Effekt: 27.8 MW
Herrfors ägoandel: 0.5%

Kaaranneskoski

Byggår: 1954 / 2009-2010
Fallhöjd: 16,00 m
Effekt: 3 MW
Herrfors ägoandel: 0.25%

Kierikki

Byggår: 1965 / 2005-2007
Fallhöjd: 18,20 m
Effekt: 37.5 MW
Herrfors ägoandel: 0.5%

Maalismaa

Byggår / moderniseringsår: 1967 / 2009-2011
Fallhöjd: 18,30 m
Effekt: 38.6 MW
Herrfors ägoandel: 0.5%

Melo

Byggår / moderniseringsår: 1971 / 1998-1999, 2014-2015
Fallhöjd: 19,70 m
Effekt: 67.9 MW
Herrfors ägoandel: 0.5%

Pahakoski

Byggår / moderniseringsår: 1961/2011-2013
Fallhöjd: 20,50 m
Effekt: 42.4 MW
Herrfors ägoandel: 0.5%

Portimokoski

Byggår: 1987
Fallhöjd: 16,50 m
Effekt: 10.5 MW
Herrfors ägoandel: 0.25%

Raasakka

Byggår / moderniseringsår: 1971 / 1997
Fallhöjd: 21,00 m
Effekt: 64.3 MW
Herrfors ägoandel: 0.5%

Mer om våra elproduktionsformer

Herrfors viktigaste elproduktionsformer är vattenkraft, vindkraft, värmekraft och kärnkraft. Läs mer om de andra elproduktionsformerna i artiklarna här nere.