Vilken sorts verksamhet stöder vi?

Vi stöder i första hand verksamheter som höjer välmåendet, som exempelvis idrott, kultur eller evenemang inom Herrfors verksamhetsområden i Österbotten och Norra Österbotten.

 

Verksamheten som sponsoreras ska motsvara vårt bolags värderingar, till vilka hör tillförlitlighet och ärlighet, effektivt och fördomsfritt samarbete, samt närhet i våra kunders vardag.

Se hur Herrfors hjälper idrotten i nejden

Ansökan om sponsorering

Ni kan söka om sponsorbidrag via bifogad blankett. Fyll i blanketten noggrant för att underlätta behandling och beslut. 

Vi behandlar ansökningarna tre gånger per år, i januari (31.1), i april (30.4) samt i september (30.9).


Vi behandlar ansökningarna så snabbt som möjligt efter att ansökningstiden gått ut.Fyll i ansökan