Vindkraft - förnybar och utsläppsfri energi

Vindkraften är i Finland och i övriga världen en av de snabbaste växande energiproduktionsformerna. Utbyggnaden av vindkraften i Finland började betydligt senare än i många andra europeiska länder. I slutet av 2022 fanns det totalt 1 393 vindkraftverk, vars totala effekt uppgick till 5 677 MW.

Fördelar med vindkraft:

Landbaserad vindkraft är det förmånligaste sättet att producera el i Finland. Vindkraften producerar förnybar och utsläppsfri energi. Genom att bygga ut vindkraften minskas mängden koldioxidutsläpp. Inhemsk vindkraft ökar Finlands energiförsörjning och minskar behovet av importenergi. Den har en positiv inverkan på kommunernas ekonomi och livskraft genom fastighetsskatt och investeringar som fördelar sig på ett flertal olika områden i Finland.

Finns det nackdelar med vindkraft?

Vindkraften är väderberoende och energin kan inte lagras tills vidare i större volymer. Den har även en negativ miljöpåverkan. Då turbinerna har blivit större krävs större landområde att sätta upp fler vindkraftverk. Kraftverken avger ljud som närmiljön kan anses störande och en del anser att de förstör utsikten.

Hur fungerar vindkraft?

Vindkraftens betydelse för Herrfors

Herrfors är en av pionjärerna då det gäller industriell vindkraft i Finland. Vi har varit delägare i de första industriella vindkraftsparkerna redan i början av 2000-talet och har sedan dess varit med och byggt ut vindkraften i Finland. Herrfors vill även i framtiden vara med och bygga ut utsläppsfria elproduktionsformer och vi fortsätter utveckla vindkraftsprojekt via Katternö Kraft i vindkraftsbolaget Puhuri.

Här finns Herrfors vindkraft

Map

Ristiveto

Byggår: 2012
Effekt: 13,8 MW
Herrfors ägoandel: 25,3%

Kopsa 2

Byggår: 2014
Effekt: 33 MW
Herrfors ägoandel: 23%

Parhalahti

Byggår: 2022
Effekt: 56 MW
Herrfors ägoandel: 23%

Hankila

Byggår: 2022
Effekt: 44.8 MW
Herrfors ägoandel: 23%

Keso

Byggår: 2023
Effekt: 42 MW
Herrfors ägoandel: 15.9%

Kaukanen

Byggår: 2023
Effekt: 48 MW
Herrfors ägoandel: 15.2%

Puuska 1

Byggår: 2010-2011
Effekt: 28.8 MW
Herrfors ägoandel: 10.8%

Puuska 2

Byggår: 2015
Effekt: 16.5 MW
Herrfors ägoandel: 13.5%

Paskoonharju 1

Byggår: 2018
Effekt: 6.9 MW
Herrfors ägoandel: 1.3%

Paskoonharju 2

Byggår: 2022
Effekt: 117.6 MW
Herrfors ägoandel: 1.2%

Torkkola

Byggår: 2015
Effekt: 52.8 MW
Herrfors ägoandel: 0.5%

Metsälä

Byggår: 2018
Effekt: 117.3 MW
Herrfors ägoandel: 1.2%

Santavuori

Byggår: 2016
Effekt: 56.1 MW
Herrfors ägoandel: 1.6%

Vill du veta mer?

Puhuris vindkraftparker som Herrfors är delägare i: Ristiveto, Kopsa 2, Parhalahti, Hankila, Keson, Kaukanen

Mer information om dem hittar du här: https://www.puhuri.fi/tuulipuistot-hankkeet/

 

EPV Vindkrafts vindkraftsparker som Herrfors är delägare i: Paskoonharju 2, Torkkola, Metsälä, Santavuori

Mer information om dem hittar du här: https://www.epvtuulivoima.fi/sv/fardiga-parker/

 

Rajakiiris vindkraftparker som Herrfors är delägare i: Puuska 1, Puuska 2

Mer information om dem hittar du här: https://www.rajakiiri.fi/

 

Mer information om vindkraften i Finland: https://www.tuulivoimayhdistys.fi/

Mer om våra elproduktionsformer

Herrfors viktigaste elproduktionsformer är vattenkraft, vindkraft, värmekraft och kärnkraft. Läs mer om de andra elproduktionsformerna i artiklarna här nere.