Herrfors producerar el på fyra olika sätt

Herrfors elproduktion är en mix av olika energikällor såsom vindkraft, vattenkraft, biomassa, solenergi, kärnkraft, torv, stenkol och avfallsbränslen. Vi producerar elen i våra egna och delägda kraftverk.

 

Vi svarar ofta och gärna på frågor om hur Herrfors producerar el och var våra kraftverk finns. Här samlar vi information för dig som vill veta mer!

Elproduktionsformer och procentuell fördelning mellan dem år 2023

Vindkraft
38,4%

 

Vattenkraft

14,2%

 

Kraftvärme production

Kraftvärme

35,3%

 

Kärnkraft

12,1%

 

Vad är hållbar elproduktion?

Herrfors har i flera år investerat miljoner i ny förnybar elproduktion samtidigt som vi förbättrar och effektiverar våra nuvarande produktionsresurser för att minska mängden koldioxidutsläpp. Vårt mål är att minska den fossila andelen av vår elproduktion till under 5% före utgången av 2025.

Här produceras Herrfors el

Vattenkraft

Vindkraft

Kärnkraft

Värmekraft

Map

Herrfors

Byggår / moderniseringsår: 1962 / 2008

Fallhöjd: 3,50 m

Effekt: 0,60 MW
Herrfors ägoandel: 100%

Långfors

Byggår: 1983
Fallhöjd: 5,00 m
Effekt: 1 MW
Herrfors ägoandel: 100%

Finnholm

Byggår / moderniseringsår: 1958 / 2009
Fallhöjd: 4,50 m
Effekt: 1.1 MW
Herrfors ägoandel: 100%

Björkfors

Byggår: 1932 & 1964
Fallhöjd: 7,00 m
Effekt: 1.3 MW
Herrfors ägoandel: 100%

Kattilakoski

Byggår / moderniseringsår: 1979 / 2021
Fallhöjd: 9,00 m
Effekt: 2.5 MW
Herrfors ägoandel: 100%

Kimo

Byggår: 2008
Fallhöjd: 10,50 m
Effekt: 0.1 MW
Herrfors ägoandel: 100%

Kaitfors

Byggår: 1981
Fallhöjd: 20,00 m
Effekt: 7.4 MW
Herrfors ägoandel: 61.4%

Haapakoski

Byggår / moderniseringsår: 1963 / 2007-2009
Fallhöjd: 16,00 m
Effekt: 32.6 MW
Herrfors ägoandel: 0.5%

Harjavalta

Byggår/moderniseringsår: 1939/2014
Fallhöjd: 26,40 m
Effekt: 105 MW
Herrfors ägoandel: 0.1%

Isohaara

Byggår / moderniseringsår: 1949 & 1993 / 2016-2017
Fallhöjd: 12,20 m
Effekt: 112.5 MW
Herrfors ägoandel: 0.5%

Jolmankoski

Byggår: 1955
Fallhöjd: 5,00 m
Effekt: 0.5 MW
Herrfors ägoandel: 0.25%

Jumisko

Byggår / moderniseringsår: 1954 / 2021
Fallhöjd: 96,00 m
Effekt: 27.8 MW
Herrfors ägoandel: 0.5%

Kaaranneskoski

Byggår: 1954 / 2009-2010
Fallhöjd: 16,00 m
Effekt: 3 MW
Herrfors ägoandel: 0.25%

Kierikki

Byggår: 1965 / 2005-2007
Fallhöjd: 18,20 m
Effekt: 37.5 MW
Herrfors ägoandel: 0.5%

Maalismaa

Byggår / moderniseringsår: 1967 / 2009-2011
Fallhöjd: 18,30 m
Effekt: 38.6 MW
Herrfors ägoandel: 0.5%

Melo

Byggår / moderniseringsår: 1971 / 1998-1999, 2014-2015
Fallhöjd: 19,70 m
Effekt: 67.9 MW
Herrfors ägoandel: 0.5%

Pahakoski

Byggår / moderniseringsår: 1961/2011-2013
Fallhöjd: 20,50 m
Effekt: 42.4 MW
Herrfors ägoandel: 0.5%

Portimokoski

Byggår: 1987
Fallhöjd: 16,50 m
Effekt: 10.5 MW
Herrfors ägoandel: 0.25%

Raasakka

Byggår / moderniseringsår: 1971 / 1997
Fallhöjd: 21,00 m
Effekt: 64.3 MW
Herrfors ägoandel: 0.5%

Ristiveto

Byggår: 2012
Effekt: 13,8 MW
Herrfors ägoandel: 25,3%

Kopsa 2

Byggår: 2014
Effekt: 33 MW
Herrfors ägoandel: 23%

Parhalahti

Byggår: 2022
Effekt: 56 MW
Herrfors ägoandel: 23%

Hankila

Byggår: 2022
Effekt: 44.8 MW
Herrfors ägoandel: 23%

Keso

Byggår: 2023
Effekt: 42 MW
Herrfors ägoandel: 15.9%

Kaukanen

Byggår: 2023
Effekt: 48 MW
Herrfors ägoandel: 15.2%

Puuska 1

Byggår: 2010-2011
Effekt: 28.8 MW
Herrfors ägoandel: 10.8%

Puuska 2

Byggår: 2015
Effekt: 16.5 MW
Herrfors ägoandel: 13.5%

Paskoonharju 1

Byggår: 2018
Effekt: 6.9 MW
Herrfors ägoandel: 1.3%

Paskoonharju 2

Byggår: 2022
Effekt: 117.6 MW
Herrfors ägoandel: 1.2%

Torkkola

Byggår: 2015
Effekt: 52.8 MW
Herrfors ägoandel: 0.5%

Metsälä

Byggår: 2018
Effekt: 117.3 MW
Herrfors ägoandel: 1.2%

Santavuori

Byggår: 2016
Effekt: 56.1 MW
Herrfors ägoandel: 1.6%

Olkiluoto - 1,2,3

Byggår: 1978, 1980, 2023
Effekt: 890 MW, 890 MW, 1600 MW
Herrfors ägoandel: 0.2%, 0.2%, 0.2%

Alholmens Kraft

AK1

Byggår: 1991
Effekt: 25 MW
Herrfors ägoandel: 50%

 

AK2

Byggår: 2001
Effekt: 240 MW
Herrfors ägoandel: 50%

Vieskan Voima

Byggår: 1994
Effekt: 6.5 MW
Herrfors ägoandel: 25.3%

Raahen Voima

Byggår: 2016
Effekt: 125 MW
Herrfors ägoandel: 0.1%

Tornion Voima

Byggår: 2007
Effekt: 37 MW
Herrfors ägoandel: 1%

Mer om våra elproduktionsformer

I artiklarna här nere kan du läsa mer om våra fyra viktigaste elproduktionsformer: Vindkraft, vattenkraft, värmekraft och kärnkraft. I dem hittar du också mer specifik information om våra egna kraftverk och de kraftverk som Herrfors är delägare i.