Fjärrvärme från Herrfors Anslut dig till fjärrvärmenätet

Anslutningsguide

Är du intresserad av att ansluta din fastighet till vårt fjärrvärmenät? I så fall rekommenderar vi att du bekantar dig med vår anslutningsguide. 

 

Herrfors erbjuder möjligheten att ansluta fastigheten till fjärrvärmenätet i Jakobstad och Ylivieska. Varje nytt anslutningsobjekt behandlas enskilt, där man går igenom om det är ändamålsenligt och ekonomiskt möjligt att bygga ut fjärrvärmenätet till just den fastigheten.

 

Fastigheter i närheten av det befintliga fjärrvärmenätet går att ansluta till fjärrvärmenätet. Ju längre fastigheten befinner sig från nätet desto större måste den sammanlagda nyttan av anslutningen vara, för att det ska vara ekonomiskt genomförbart. För Herrfors kunniga personal är planeringen av anslutningsrören, byggtidtabellen och den tekniska planeringen lätt.

Anslutningskostnader

Kostnaden för att ansluta sig till fjärrvärmenätet består av en anslutningsavgift samt inköp och montering av en värmefördelningscentral. 

 

Du har möjlighet att få hushållsavdrag på anslutningsavgiften för arbetsandelen innanför tomtgränsen. Också arbetsandelen vid installationen eller byte av värmesystem av avdragbar.

 

Begär offert

Ta gärna kontakt med oss för att få mera information och en offert på anslutningen. Vi rekommenderar att man tar kontakt med oss i god tid för att kunna garantera en leveranstid som motsvarar era önskemål på bästa sätt. 

 

Vi ger gärna tilläggsinformation gällande anslutningar till vårt fjärrvärmenät. 
 

JAKOBSTAD

Ronny Forsman
, avdelningsansvarig 
044-781 5387
fornamn.efternamn@herrfors.fi


Jonas Asplund
, utvecklingschef för fjärrvärme 
044 781 5331
fornamn.efternamn@herrfors.fi

 

YLIVIESKA

Pekka Nevalainen
, fjärrvärmeansvarig
044 781 5379
fornamn.efternamn@herrfors.fi


Tommi Salo
, kraftverkschef
044 781 5399
fornamn.efternamn@herrfors.fi