Visio ja arvot

Herrforsin visio on sama kuin koko Katternö-konsernissa: kehittää paikallisesta yhteisöstä hyvä paikka asua ja elää sekä houkutteleva ympäristö yrittäjille. Herrforsin rooli sähköyhtiönä tässä visiossa on toimittaa asiakkaiden tarvitsemaa energiea ja lämpöä. Johtoajatuksena on toimittaa energiaa kilpailukykyiseen hintaan turvallisesti ja ympäristöystävällisesti.

 

Herrfors priorisoi paikallisia energialähteitä ja paikallisia ratkaisuja, kunhan se ovat kustannuksiltaan perusteltavissa. Paikallinen sitoutuminen, yhteistyö ja omistus ovat Herrforsin toiminnan peruspilareita.

 

Arvojamme ovat: 

- Luotettavasti ja rehellisesti
- Tehokkaasti ja yhdessä suorittaen
- Ennakkoluulottomasti uutta kehittäen
- Läsnä asiakkaiden arjessa

Mitä yhteiskuntavastuu tarkoittaa?

Yhteiskuntavastuu tarkoittaa halua edesauttaa ratkaisuja, jotka ovat eduksi kokonaisuudelle ja voivat olla hyödyksi monille. Infrastruktuuriasiat ovat niistä tyyppiesimerkki. Teitä ja satamia, sähkö- ja lämpöhuoltoa on rakennettava yhteensovittaen ja kokonaisuutta silmällä pitäen, jotta yhteiskunta toimisi hyvin.

Sähköllä on se erityispiirre, että sitä on tuotettava samalla hetkellä, jolloin sitä aiotaan käyttää. Lämpö ja energia kannattaa mieluiten tuottaa mahdollisimman lähellä niiden käyttöpaikkaa. Tehokkuus on silloin suurinta ja ympäristövaikutukset vähäisimpiä.

Pitkän aikavälin suunnittelu

Yhteiskuntavastuuseen liittyy tärkeänä osana tulevaisuuden pitkän aikavälin suunnitelmat. Sähkön- ja lämmönjakelu edellyttää toistuvia investointeja, jatkuvaa osaamisen kehittämistä sekä vakaata taloudenpitoa. Yhteiskuntavastuu merkitsee ennen kaikkea pyrkimystä yhteistyöhön. Silloin voidaan investointien lisäksi jakaa myös riskit. On tärkeää ymmärtää, että yhteistyö on tuoretavaraa. Yhteistyösuhteita on hoidettava ja jatkuvasti uudistettava.

 

Yhteiskuntavastuu tarkoittaa myönteistä elämänasennetta ja uskoa siihen, että ongelmat ovat ratkaistavissa. Tekniikan kehittyminen on parissa sukupolvessa muuttanut yhteiskuntaamme sen perusteita myöten ja tehnyt maailmasta paremman paikan elää.