Ajankohtaista Lait takautuvasti maksettavasta sähköhyvityksestä ja sähkölaskujen maksuaikojen pidentämisestä ovat astuneet voimaan
6.3.2023

Lait takautuvasti maksettavasta sähköhyvityksestä ja sähkölaskujen maksuaikojen pidentämisestä ovat astuneet voimaan  

 

Lait takautuvasti maksettavasta väliaikaisesta sähköhyvityksestä, sähköenergialaskujen maksuajan pidentämisestä ja sähköyhtiöiden maksuvalmiuden väliaikaisesta tukemisesta sekä muu niihin liittyvä lainsäädäntö ovat tulleet voimaan 6.3.2023. Lakien tarkoitus on tukea kuluttajien kykyä maksaa kuluvan talvikauden sähköenergialaskut.

 

Takautuvasti maksettava sähköhyvitys maksetaan käyttöpaikkakohtaisesti niille kuluttaja-loppukäyttäjille, joiden sähkönmyyntisopimuksen mukainen sähköenergian hinta on ollut yli 10 senttiä kilowattitunnilta, ja niille, joilla on pörssihintaan perustuva sähkönmyyntisopimus. Sähköhyvitys maksetaan automaattisesti siihen oikeutetuille kuluttajille sähkön vähittäismyyjän sähköenergialaskuun tekemänä hyvityksenä. Sähköhyvitystä ei makseta sähkönsiirtolaskun osalta.

Sähköhyvitystä maksetaan laskennallisesti neljän talvikuukauden ajalta siten, että se olisi kuukausittain 50 prosenttia sähköenergialaskusta 90 euron omavastuun ylittävältä osalta, kuitenkin enintään 700 euroa kuukaudessa. 


Sähköhyvityksen ensimmäinen erä maksetaan vuoden 2022 marras-joulukuun sähköenergian kulutukseen perusteella huhtikuussa 2023 erääntyvässä sähkölaskussa, tai sen jälkeen ensimmäisessä erääntyvässä sähkölaskussa. Toinen erä maksetaan tammikuun 2023 kulutuksen perusteella seuraavassa sähkölaskussa. Toisessa erässä tammikuun kulutus maksetaan kaksinkertaisena. Näin sähköhyvitys maksetaan laskennallisesti neljää kuukautta vastaavalta ajalta. 


Sähköhyvityksen hyvittää se vähittäismyyjä, joka on toimittanut sähkön loppukäyttäjälle marras-tammikuussa. Jos loppukäyttäjä on vaihtanut marras-tammikuun aikana myyjää, maksavat ne hyvityksen siinä ajan suhteessa, jonka osuuden ne ovat toimittaneet sähköä kuluttajalle. Jos loppukäyttäjä on vaihtanut vähittäismyyjää siten, ettei sähköhyvitystä voida enää hyvittää sähkölaskulla, maksaa vähittäismyyjä sähköhyvityksen loppukäyttäjälle maksuosoituksena tai tämän ilmoittamalle pankkitilille. Mikäli olet vaihtanut sähkönmyyjää, etkä enää ole asiakkaamme, voit ilmoittaa maksutiedot meille sähköpostitse osoitteeseen herrfors@katterno.fi . Kirjoita sähköpostiin nimesi, palautukseen käytettävä tilinumero sekä asiakasnumerosi. 

 


Herrforsilta hyvitysten alustava maksusuunnitelma on seuraava

Huhtikuussa maksettavat hyvityserät:

  • 12 kertaa vuodessa laskun vastaanottavat saavat 1. hyvityksen
  • 4 kertaa vuodessa laskun vastaanottavat saavat 1. hyvityksen

Toukokuussa maksettavat hyvityserät:

  • 6 kertaa vuodessa laskun vastaanottavat saavat 1. hyvityksen
  • 12 kertaa vuodessa laskun vastaanottavat saavat 2. hyvityksen

Heinäkuussa maksettavat hyvityserät:

  • 6 kertaa vuodessa laskun vastaanottavat saavat 2. hyvityksen
  • 4 kertaa vuodessa laskun vastaanottavat saavat 2. hyvityksen


Enintään 120 päivää lisämaksuaikaa tammi-huhtikuun sähköenergialaskuille

Sähkölaskujen maksuaikojen pidennys tukee kotitalouksien ja yritysten kykyä maksaa talvikuukausina syntyneet sähkölaskunsa. Sähkön vähittäismyyjien tulee myöntää asiakkaansa pyynnöstä lisämaksuaikaa 1.1.–30.4.2023 kulutukseen liittyville sähköenergialaskuille. Lisämaksuaika ei koske sähkönsiirtolaskuja.

Kuluttaja-asiakkaille lisämaksuaikaa tulee myöntää enintään 120 päivää kunkin laskun alkuperäisestä eräpäivästä. Pyyntö lisämaksuajasta tulee esittää ennen laskun eräpäivää. Maksuajan myöntämisestä ei saa periä kuluja eikä lisämaksuajalta saa periä korkoa. 


Elinkeinonharjoittajalle maksuaikaa tulee myöntää yhteensä enintään 60 päivää. Elinkeinonharjoittajalta sähköyhtiö voi periä lisämaksuajalta 1,53 prosentin vuosikorkoa. Eduskunnan lakiesityksen tekemän täsmennyksen mukaan luottolaitokset ja rahoituslaitokset eivät ole oikeutettuja lisämaksuaikaan. 


Lähde: https://valtioneuvosto.fi/-/1410877/lait-takautuvasti-maksettavasta-sahkohyvityksesta-ja-sahkolaskujen-maksuaikojen-pidentamisesta-voimaan-ensi-viikolla 

Aiheeseen liittyviä uutisia

Uutinen

Suoritamme puuston latvasahausta linjoilla Tuovila-Kovjoki, Kovjoki-Lotlax ja Tuovila-Hirvisuo

Lue lisää
Uutinen

Katternö-konsernista tuli Herrfors-konserni

Lue lisää