Ajankohtaista Olemme ottaneet netotuksen käyttöön 1.1.2023
9.1.2023
Sähköverkko

Olemme ottaneet netotuksen käyttöön 1.1.2023

 

Vuosi 2023 toi mukanaan muutoksen alle 100 kVA kokoisten tuotantolaitosten tuotannon ja kulutuksen netotukseen. 1.1.2023 lähtien tuotannon ja kulutuksen netotus ei enää huomioi eri vaihteita tai millä mittausjakson hetkellä sähkö on tuotettu tai kulutettu. Kokonaisuus muodostuu nyt yhden mittausjakson aikana tapahtuneesta tuotannosta ja kulutuksesta. Mittausjakso on tällä hetkellä tunti. Kyseessä on valtioneuvoston asetukseen perustuva muutos.

 

Keneen muutos vaikuttaa?

Muutos vaikuttaa pien- ja mikrotuottajiin, joiden tuotantolaitteistot ovat teholtaan enimmillään 100kVA, ja jotka sekä ostavat että myyvät sähköenergiaa. Kyseessä ovat siis pääasiassa aurinkosähkön tuottajat. Muutos tulee voimaan automaattisesti, eikä vaadi asiakkaalta mitään.

 

Miten tuntinetotus toimii ja mitä muutos tuo mukanaan?

Muutoksen myötä pientuottajalla on mahdollisuus hyödyntää suurempi osa itse tuottamastaan sähköstä omassa kiinteistössään. Itse tuotettu sähkö menee ensisijaisesti asiakkaan omaan käyttöön, mikäli tuotanto ja kulutus tapahtuu saman tunnin aikana. Mahdollinen käyttämättä jäänyt tuotanto, ylijäämätuotanto, siirtyy sähkönjakeluverkkoon ja sen asiakas voi myydä valitsemalleen sähköyhtiölle. Jos sähköä sekä tuotetaan että kulutetaan saman tunnin aikana, tuotettu sähkö alentaa suoraan ostettavan sähkön määrää.

 

Esimerkki:

Jos asiakas kuluttaa saman tunnin aikana 10 kilowattituntia, ja tuottaa itse 4 kilowattituntia, on lopputulos nettona 6 kWh ostettavaa sähköä. Tällöin asiakasta laskutetaan 6 kilowattitunnin mukaan.

 

 

Uusi netotuskäytäntö perustuu valtioneuvoston asetukseen, jonka mukaan sähkönkulutuksen ja -tuotannon taseselvitysjakson sisäinen netotus on toteutettava sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon yksikön palveluna viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2023. Asetuksen tavoitteena on hyödyttää nimenomaan pientuottajia, koska uudistuksen myötä entistä isompi osa itse tuotetusta sähköstä hyödynnetään omassa kiinteistössä, jolloin ostetun sähkön määrä vähenee ja samalla myös siirtomaksut pienenevät.

 

Aiheeseen liittyviä uutisia

Asiakastiedote

Uudistamme sähkötuotteemme 1.9.2023 alkaen

Lue lisää
Asiakastiedote

Oletko saanut linkin tekstiviestitse tai sähkö-
postilla kaukolämmön asiakastyytyväisyyden kyselyyn? Vastaa kyselyyn ja voita lahjakortti!

Lue lisää
Asiakastiedote

Lait takautuvasti maksettavasta sähköhyvityksestä ja sähkölaskujen maksuaikojen pidentämisestä ovat astuneet voimaan

Lue lisää
Asiakastiedote

Siirry e-laskuun – voita urheilukello!

Lue lisää
Asiakastiedote

Asiakkaanamme saat jatkossa tärkeitä asiakastiedotteita tekstiviestien ja sähköpostin välityksellä

Lue lisää
Asiakastiedote

Tilapäisiä ongelmia Herrforsin kulutuksenseurannan käytössä 

Lue lisää
Asiakastiedote

Näin saat apua sähkölaskuusi tänä talvena

Lue lisää
Asiakastiedote

Sähkön arvonlisäveroa alennetaan väliaikaisesti

Lue lisää
Asiakastiedote

Näin voimme välttää energiakriisin - Roger Holm ja Kristian Finell selittävät käsitteitä

Lue lisää