Ajankohtaista Katternöyhtiöiden vuosikertomus on julkaistu
11.5.2021
Vuosikertomus

Omistusjärjestelyjä ja isoja investointeja

Globaali energiamurros kohti fossiilitonta yhteiskuntaa jatkuu täyttä vauhtia. Suurimpana ongelmana on säännöstömme. Sitä päivitetään sellaista tahtia, että pitkäjänteisten investointien käsittely on vaikeaa. Tämä koskee erityisesti EU-tason sääntelyä. Uusiutuvan energian kriteerit määrittävä RED2-direktiivi ei ole ehtinyt edes astua voimaan, kun jo aletaan esittää seuraavaa versiota, RED3:a. Lisäksi tapetilla on kestävän rahoituksen taksonomiaesitys, jota tietyt ei-parlamentaariset piirit yrittävät käyttää työkaluna tehdäkseen tyhjäksi sen, mitä RED2:ssa hiljattain säädettiin. Strategiatyömme lähtee siitä, miten meidän tulee asemoida itsemme tässä jatkuvasti muuttuvassa poliittisessa palapelissä.

Herrforsin strategiassa on kaksi päätavoitetta. Ensimmäinen liittyy nykyisen toimintamme, siis sähkön ja kaukolämmön tuotannon, jakelun ja myynnin tehostamiseen. Tässä tärkeitä seikkoja ovat kustannustehokkuus ja asiakkaillemme vaivattomat ratkaisut. Kaukolämpötuotannon osalta tutkimme muun muassa, olisiko poltolle vaihtoehtoisia lämmönlähteitä. Toinen tavoite liittyy sellaisten uusien liiketoimintamallien kehittämiseen, jotka tuovat lisäarvoa ja helpottavat asiakkaiden arkea. Pidämme hyvin tärkeänä eri alustojemme, Nordic Sunrise ja North Shore Datacenterin (yhdessä JNT:n kanssa) kehittämistä ja Bright Energy AB:n omistajuuttamme. Nordic Sunrisella on tarjota aurinkopaneelikonsepti ja piakkoin myös muita tuotteita. North Shoren datakeskuspalvelut ovat saaneet hyvän vastaanoton yritysasiakkaidemme parissa. Suunnittelemme tuovamme syksyllä markkinoille ainutlaatuisen tuoteuutuuden, joka perustuu yhteistyöhön Bright Energyn kanssa.


Olemme koronapandemian aikana jatkuvasti päivittäneet henkilöstölle annettuja ohjeita. Niille, joiden työtehtävät sallivat etätyöskentelyn, tämä mahdollisuus on tarjottu, ja energianjakelun kannalta elintärkeän henkilöstön kohdalla on tehty erityisjärjestelyjä. Henkilöstömme on onneksi selvinnyt ilman tartuntoja. Pandemia on koetellut myös liiketoimintaa. Sähkön vuosikeskihinta supistui suurten vesivarastojen ja lämpimän talven seurauksena 36 prosenttia, ennätysalhaiseen 28 euroon MWh:lta, mikä oli suurin yksittäinen syy Herrforsin liiketuloksen alenemiseen 11,4 miljoonasta 8 miljoonaan euroon. Sähkönkulutus supistui verkkoalueellamme 5 prosenttia, mikä on hiukan parempi luku kuin koko Suomessa, jossa sähkönkulutus supistui 6 prosenttia. Vaikka liikevaihto laski alhaisen sähkönhinnan vuoksi, vuosi 2020 oli hyvä vuosi koko konsernin kannalta. 20 miljoonan euron liiketulos lähenteli vuoden 2018 ennätystä, 21,5 miljoonaa euroa. Teimme v. 2019 alaskirjauksen Härjeåns Energi -yhtiössä, minkä vuoksi v. 2019 ei ole vertailukelpoinen. Härjeåns-konserni saavutti hyvän tulokset v. 2020.


Alholmens Kraftin omistusjärjestelyn valmistelut jatkuivat koko vuoden, ja omistusjärjestely voitiin toteuttaa 1.3.2021. AK2:n lauhdesähkötuotanto on ollut kannattamatonta jo pitkään. Omistajat, jotka ovat omistaneet ainoastaan osan yhtiön sähköntuotannosta, myivät osuutensa Perhonjoelle ja UPM:lle, jotka käyttävät AK:n lämmöntuotantoa kaukolämpöön ja prosessihöyryyn. Yhdistimme Perhonjoessa AK:n omistuksen pelkästään Herrforsille, joka huolehtii Pietarsaaren kaukolämpötoiminnasta. Aiomme yhdessä keskittyä kehittämään AK:n lämmöntuotantoa ja hyödyntämään tehokkaasti niitä hintahuippuja, joita yhä epävakaammat sähkömarkkinat tarjoaa.


Jatkamme pitkän aikavälin strategiaamme uusiutuvan sähköntuotannon osuuden lisäämiseksi. Sähköntuotantomme on uuden tuulivoiman ansiosta lähestulkoon fossiilitonta muutaman vuoden kuluessa. Herrfors on jo vuosikausia tarjonnut asiakkaille alueellisten tuulivoimaloidemme tuulivoimaa ja uusien investointien ansiosta voimme tarjota myös yhä useammille suurteollisuusasiakkaille mahdollisuuden 100-prosenttisesti lähellä tuotettuun tuulivoimaan. Olemme Katternö Kraftissa panostaneet toimintavuoden aikana voimakkaasti uusiin tuulivoimapuistoihin. Rakennamme Puhuri-osakkuusyhtiömme kautta uusia tuulivoimapuistoja Pyhäjoelle ja Haapavedelle. Ne otetaan käyttöön helmikuussa 2022. Investoinnin arvo on noin 110 miljoonaa euroa, ja voimaloiden arvioidaan tuottavan vuodessa noin 300 GWh sähköä. Päätimme maaliskuussa 2021 vielä kahden tuulivoimapuiston rakentamisesta, yhden Haapavedelle ja toisen Kannukseen – tällä kertaa investoinnin arvon on noin 100 miljoonaa euroa. Nämä puistot valmistuvat vuoden 2023 alussa, ja Katternö Kraftin osuus niistä on 45 prosenttia. Uusien tuulivoimapuistojen mittavan salkun myötä Puhurin on mahdollista nousta Suomen johtavaksi tuulivoimayhtiöksi. Myös NordFuel-hanke Haapavedellä jatkuu. Suunnittelemme yhdessä Kanteleen Voiman muiden omistajien kanssa Pohjoismaiden suurimpiin kuuluvaa biokaasun ja nestemäisen biopolttoaineen jalostamoa. Katternö-konsernin muut investoinnit olivat 27 miljoonaa euroa. Suurin osa summasta kohdistui sähköverkkoon, jotta se olisi valmis vastaanottamaan uutta tuulivoimaa, sekä verkon säävarmuuden parantamiseen laissa esitettyjen vaatimusten mukaisesti.


Kehitys kulkee kohti Suomen sähkömarkkinan vakauttamista siten, että sähköä myy yhä harvempi mutta suurempi yhtiö. Herrfors on päättänyt jatkaa hyvään asiakaspalveluun keskittyvänä alueen omana sähköyhtiönä samalla, kun kehitämme uusia tuotteita koko Suomen markkinoille. Todisteena onnistumisestamme olemme viime vuosina saavuttaneet EPSI Ratings -tutkimuksissa huippusijoituksia Suomen tyytyväisimpien asiakkaiden kategoriassa.


Haluan osoittaa asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme suurkiitokset heidän osoittamastaan luottamuksesta. Erityisesti haluan kiittää henkilöstöämme hyvin tehdystä työstä. On suuri ilo nähdä innostuksen pulppuavan, kun te tartutte uusiin haasteisiimme. 


Yhtiökokouksen päätöksen mukaan Oy Katternö Ab maksaa osinkoa 2,95 miljoonaa euroa. Suurimmalle omistajalle, Pietarsaaren Energialle, tämä tarkoittaa 1,2 miljoonan euron osinkotuloa.

Taloudelliset avainluvut (1000 €)                     Konserni Katternö

                                     2020                    2019                    2019 Pro forma *)

Liikevaihto                    133 368               162 569                162 569

Liikevoitto                     20 018                -30 308                 23 872

Tilikauden voitto           11 306                -13 246                   14 269

Investoinnit                   27 200                38 300                 38 300

Vakavaraisuus %          36,0 %                36,2 %                 45,8 %

Henkilöstö 31.12             242                      241                       241

Osinko                            2 948                  2 948                   2 948

 

*) 2019 Pro forma: taloudelliset avainluvut ilman kertaluontaista alaskirjausta, joka tehtiin Härjeåns Energi AB:ssa vuonna 2019.

 

Katternöyhtiöiden vuosikertomus 2020 löytyy kokonaisuudessaan täällä. 


Lisätietoja: 
Roger Holm
Konsernin pääjohtaja
040-5852 495

Aiheeseen liittyviä uutisia

Uutinen

Suoritamme puuston latvasahausta linjoilla Tuovila-Kovjoki, Kovjoki-Lotlax ja Tuovila-Hirvisuo

Lue lisää
Uutinen

Katternö-konsernista tuli Herrfors-konserni

Lue lisää