Fnga solen p taket

Herrfors Solel erbjuder användarvänliga och förmånliga solkraftverk till hem, bostadsbolag, jordbruk och företag.


Nya priser för 2024 - fråga offert!

 

 

 

Solpaneler på varje tak

Aldrig tidigare har det varit så här enkelt att skaffa solel! Beställ med hjälp av våra försäljare, och låt oss sköta resten. Ett eget solkraftverk hjälper dig hålla elfakturan i styr och minska utsläppen. Överskottsel kan du sälja fritt på marknaden - exempelvis till oss.


Herrfors kundservice är den bästa i Finland, det har undersökningar visat. Vi lovar att finnas kvar som ditt stöd, i många år efter att du skaffat dina solpaneler.

Planera ditt eget solkraftverk

 

Med hjälp av vår solcellskalkylator kan du enkelt testa olika panelgruppskombinationer för att få en uppfattning om vad som passar dina behov. Om du inte hittar ett passande system i vårt utbud, eller om du är osäker på vad du egentligen behöver, hoppas vi att du kontaktar våra försäljare!

 

När du gjort en offertförfrågan kontaktar vi dig så fort som möjligt.

 

Loading...

Antal paneler

Paneltyp

Våra solpaneler är monokristallina paneler på 420Wp. Våra försäljare kan hjälpa dig att välja det system som bäst motsvarar dina behov.

GEF Vision

Välj om du önskar produktionsuppföljning GEF Vision. Paneltypen i båda alternativen är helsvarta monokristallina paneler på minst 420Wp

{{error}}

{{error}}

{{error}}

{{error}}

{{error}}

{{error}}

{{error}}

{{error}}

§

Tack, vi har tagit emot formuläret!

Vi levererar solpaneler till följande områden

Ofta frågat

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna vi får. Blir du inte klokare här så hoppas vi att du ställer din fråga till våra försäljare.

Avkastningen från ett solkraftverk är cirka 3–9 procent om du utnyttjar hushållsavdraget. Den exakta avkastningen påverkas av enhetspriset för anläggningen (€/Wp) samt elpriset. Elpriset påverkas av självförbrukningsandelen multiplicerad med inköpt pris + andelen som går till elnätet multiplicerat med priset för såld el.

Vi köper in elen till momsfritt spotpris minus en marginal på 0,35c/kWh samt 0,07c/kWh för överföring mot elnätet. Ett exempel:

Om den aktuella timmens spotpris är 45€/MWh vilket betyder 4,5c/kWh så får du 4,5c -0,35c – 0,07c = 4,08c/kWh eller 40,8€/MWh. Den el du förbrukar själv är betydligt mer värdefull, eftersom du varken behöver betala överföringsavgift eller skatter på den.

Återbetalningstiden för ett solkraftverk beror på anläggningens pris, storlek, produktionsmiljö, elpris samt ränta. Generellt är återbetalningstiden 10–30 år. När vi beräknar återbetalningstiden räknar vi med att invertern behöver bytas ut en gång, efter ca 15 år samt med minskning av panelernas effekt enligt minimikraven för garantivillkoren.

 

Efter fullt återbetald anläggning så är solkraftverket fortfarande fullt fungerande och producerar gratis el i åratal framöver! Eftersom ett solkraftverk är en riskfri investering, utan direkt slitage eller servicebehov, så är avkastningen eller livscykelkostnaden för den producerade elen en väsentligare term än den direkta återbetalningstiden.

En privatperson kan få hushållsavdrag på 40 % av monteringsarbetet, dock högst 4500€ per hushåll eller 2250€ per person (www.vero.fi). Jordbruk kan få 50 % stöd av den skattefria delen av helhetsinvesteringen, större delen av energin bör då användas inom jordbruket. Stödets summa måste då uppgå till åtminstone 7000 € (www.mavi.fi). Företag kan få 20 % stöd av den skattefria delen av helhetsinvesteringen. Det skattefria priset på investeringen bör vara åtminstone 10000 € och återbetalningstiden ligga på 10–15 år (www.tekes.fi).

Kommuner och städer har olika krav gällande lov och tillstånd. Kontrollera med din kommuns byggnadsinspektion om det behövs ett bygglov, åtgärdstillstånd eller endast en anmälan för installation av ditt solkraftverk. Det lönar sig att ta kontakt med byggnadsinspektion i god tid för att garantera önskad installationstid.

Kontrollera med nätoperatören, om det är möjligt att införa ett solenergisystem och hur stort system som kan installeras (viktigt att göra innan man beställer systemet). Läs mera om anslutning till nätet. 

Regn hjälper för det mesta att hålla solpanelerna rena från barr och damm. Väldigt smutsiga solpaneler kan rengöras med varmt vatten och rengöringsmedel som inte lämnar rester på ytan. Var försiktig så att du inte skadar solpanelernas yta. Ett eventuellt snötäcke som ligger ovanpå solpanelerna vintertid minskar årsproduktionen med omkring 6 procent. Med tanke på hur liten del av årsproduktionen det är, anser vi inte att det är värt risken. Väljer du att klättra upp på ett halt tak för att rengöra solpanelerna vintertid kan du skada både dig själv och dina solpaneler.

Arbetet utförs av Herrfors Solel egna monteringsteam, eller av underleverantörer som håller lika hög standard. Teamet består av två montörer, som oftast kan installera ett enkelt solkraftverk på en dag.

 

Om du har utbildning inom elbranschen och rättigheter att installera el hemma så kan du även installera ett solkraftverk. Vi kräver då ibruktagningsbesiktning med protokoll som lämnas in före anläggningen tas i drift. Elnätsbolaget på ditt område byter ut din elmätare till en som kan mäta el i två riktningar, d.v.s. även den el som går till elnätet.

Man kan rikta panelerna mot öster eller väster, produktionen är då ca 80% av optimalt söderläge, men produktionen är bättre på morgon- och kvällstimmarna. Alternativa monteringssätt är markställningar mot söder eller väggmontering på södergavel. Sydväst eller sydost är nästan lika bra som optimalt söderläge. Vad som är vettigast för ditt behov beror på när du förbrukar mest el samt monteringsplatsens lämplighet för installation av panelerna samt kablaget. Våra solpanelssystem för två panelgrupper, med två separata ingångar på invertern, kan t.ex. monteras i öst/västlig riktning eller på var sida av en taklykta.

Solpanelerna är garanterade att ha 87 % kvar av märkeffekten efter 30 år. I praktiken är livslängden betydligt längre än detta, uppemot 30–50 år. Invertern har garanti på upp till sju år, men trolig livslängd ca 15 år. Invertern behöver högst troligt bytas ut minst en gång under panelernas livslängd. För att få 7 års garanti på Fronius invertern bör slutkunden registrera den på tillverkarens webbplats.

Solpanelerna har 15 års produktgaranti och 30 års linjär produktionsgaranti, vilket innebär att en producerande panel garanteras efter 30 år producera minst 87% av vad den producerade som ny. Fronius invertern har 2 års fullservicegaranti som vid registrering av slutkunden avgiftsfritt kan förlängas med 5 års produktgaranti eller 3 års fullservicegaranti, totalt 7 eller 5 år. Ställningar och fästen har 30 års garanti. Monteringsarbetet har 2 års garanti. Garantin täcker inte force majeure händelser, exempelvis skador som orsakats av åsknedslag.

Att producera solel är lätt, bekymmersfritt och främst av allt fiffigt med hjälp av Herrfors Solel. I våra solkraftverk ingår ett smart produktionsuppföljningssystem vilket möjliggör uppföljning av produktionen i realtid med din smarttelefon. Med hjälp av en telefonapplikation kan du följa din produktion och utnyttja den på bästa sätt. Anläggningen kommer att bevakas även av våra proffs – för att kunna garantera att eventuella fel åtgärdas omedelbart.

 

Produktionsuppföljningssystemet är förberedd för intelligent laststyrning, vilket betyder att laster i framtiden kan styras enligt tidpunkt för bästa solelproduktion eller billigaste börspris – beroende på vad som är mest lönsamt. Styrbara laster kan t.ex. vara en varmvattenberedare, en värmepump eller en elbil på laddning. Våra solkraftverk kan även kombineras med en ackumulator.

En 420Wp solpanel har måtten 1,73m x 1,15m och väger 21,5kg.

​​Gef Vision är ett energihanteringssystem som i dagsläget består av tre delar. Basdelen, som kommer med en premiuminverter, är Gef Vision Produktionsuppföljning som är ett lättanvänt alternativ till Fronius Solar Web*. Produktionsuppföljningen ger dig möjlighet att i realtid följa solpanelernas produktion via en mobilapplikation. Gef Produktionsuppföljning kan utvidgas med Gef Förbrukningsmätning och Gef Laststyrning; med dessa är det möjligt att styra solpanelernas överproduktion till varmvattenberedaren. När egenförbrukningsandelen stiger så stiger värdet av solpanelernas produktion och återbetalningstiden sjunker.

 

Gef Vision har egen internetuppkoppling och kommunicerar via DNA NB-iot nätverket. Tjänsten är avgiftsfri de tre första åren, varefter slutkunden frivilligt kan fortsätta prenumerera på tjänsten. Efter tre år är priset för Gef Vision Produktionsuppföljning 40€/år eller 3,33€/mån inklusive moms.

*Fronius datamanager 2.0 kan vid beställning väljas istället för Gef Vision utan tilläggskostnad.

Solpanelernas produktion koncentrerar sig till sommartid, mitt på dagen. En egenförbrukningsandel på ca 75% rekommenderas för en realistisk återbetalningstid. Om du har förbrukning dagtid på sommaren, t.ex. uppvärmning av pool, kylning med luftvärmepump, eller laddning av elbil, så kan du dimensionera för en större anläggning än om förbrukningen koncentrerar sig till vintertid. Generellt så brukar 12–24 paneler räcka för egnahemshus, medan företag beroende på storlek kan behöva flera hundra paneler för att täcka grundförbrukningen av el sommartid. Enklast dimensionerar du solkraftverket genom att kontakta våra försäljare.

I praktiken är det konstaterat att panelerna inte producerar el i november, december, januari och under första halvan av februari. Om produktionsplatsens förhållanden tillåter (skuggfritt när solen står lågt), och det går att avlägsna snön på ett säkert sätt, så kan man vänta sig lite produktion kring middagstid från och med mitten av februari. När dagarna blir längre blir produktionstiden längre. Redan i mars motsvarar produktionen den i september, och i april är produktionen redan på sommarnivå. Snöreflektion kan beroende på omständigheterna höja produktionen på våren.

Produktionen är mest intensiv i maj, juni och juli. Även i april och augusti är produktionen bra, nästan på sommarnivå. I mars och september är produktionen till toppeffekten lika hög som på sommaren, men ju kortare dagarna blir desto kortare blir produktionstiden per dygn. Produktionen är endast marginell under andra halvan av februari och i oktober. I praktiken kan man inte vänta sig någon produktion alls i november, december, januari och första halvan av februari.

På Paket och priser -sidan kan du testa vilket solkraftverk du behöver och fråga offert. Priset gäller för en standardinstallation på åstak. Tilläggskostnader kan uppstå på grund av extra långa kabelvägar, grävarbeten, ändringar i elcentral, liggande montering av solpaneler, avstånd till monteringsplatsen, svåråtkomlig monteringsplats, markställningar eller ställningar för platta tak samt för utökad funktionalitet av Gef Vision. Leveranstiden är normalt två veckor från offererad och beställd anläggning.

Nettoberäkningen möjliggör att småproducenter kan utnyttja en större del av den el som man producerar i sin egna fastighet. Den egenproducerade elen går i första hand till kundens eget bruk, om produktionen och förbrukningen sker under samma timme. Den eventuellt oanvända produktionen, överskottsproduktionen, förflyttas till eldistributionsnätet. Kunden kan sälja överskottsproduktionen till valfritt elbolag. Om el både produceras och förbrukas under samma timme, minskar den producerade elen direkt mängden el som bör köpas in.

 

Exempel:

Om kunden förbrukar 10 kWh under samma timme, och producerar själv 4 kilowattimmar, är nettoresultatet 6 kilowattimmar köpt el. I detta fall faktureras kunden enligt 6 kilowattimmar.

Därför ska du välja solel från Herrfors

Du gör en säker investering

Avkastningen från ett solkraftverk är cirka 3–9 procent beroende på anläggningens storlek och hushållets elförbrukning. Har du ett eget solkraftverk kan du sänka din elfaktura och sälja din överskottsel på marknaden – efterfrågan på el ökar hela tiden. Panelerna producerar el på ditt tak i omkring 25 år. Du kan få hushållsavdrag för installationskostnaden.

 

Herrfors köper den el du producerar till momsfritt spotpris minus en marginal på 0,35c/kWh samt 0,07c/kWh för överföring mot elnätet.

 

Exempel: Om den aktuella timmens spotpris exempelvis är 45€/MWh, så betalar vi 4,08c/kWh eller 40,8€/MWh för din överskottsel.

 

En annan fördel med egenproducerad el är att du varken behöver betala överföringsavgift eller skatter på den el som du själv använder.

Du får moderna solpaneler, från en ledande tillverkare

För solpanelerna gäller hela 25 års produktionsgaranti och för inventern 7 års garanti i samarbete med GEF Vision. Med det upplägget har du bekymmersfri, egenproducerad el i flera årtionden framöver. Herrfors finns kvar som ditt stöd även efter att garantitiden har löpt ut.

Du har möjlighet till flexibel betalning

Du kan välja att betala hela solkraftverket direkt eller dela upp betalningen i rater som passar dig. Till dig som skaffar solel kan vi erbjuda Flexkredit på upp till 25 000 euro, utan årsavgifter. Återbetalningstiden kan vara upp till 10 år. Finansieringen kan beviljas utan krav på handpenning, säkerheter eller borgensmän.

 

Läs mer om Flexkredit 

Du gör en insats för miljön

Egenproducerad el är en miljögärning. Genomsnittsutsläpp från solel (tillverkningen och monteringen medräknad) är ca 30–35g CO2/kWh medan medeltalet för enbart elproduktionens bränsleutsläpp i Finland var 89 g CO2 / kWh år 2017 (Energiateollisuus ry). Väljer du att bli mikroproducent är du med och bygger en renare framtid för nästa generation.

 

Beställ ett solkraftverk

Solel som nyckelfärdig lösning

Så här enkelt är det att skaffa Herrfors Solel

Be om en offert eller kontakta våra försäljare

Du kan kontakta våra försäljare via telefon eller e-post, eller så kan du lämna en kontaktbegäran via formuläret som finns på vår webbplats. Vi kontaktar dig inom två vardagar och vill då gärna diskutera om de tekniska detaljerna, t.ex. fastighetens takmaterial, var solpanelerna ska placeras och när du önskar att solkraftverket ska stå klart.

Vi gör platsbesök

För att kunna erbjuda den mest välfungerande och kostnadseffektiva lösningen för dig, är det viktigt för oss att veta hurdan installationsyta vi har att jobba med. På samma gång kan vi kontrollera var mätarcentralen finns och hur vi kan ansluta ditt solkraftverk till systemet Gef Vision™ Produktionsuppföljning.

Bekanta dig med offerten och kontrollera tillstånd

Vi levererar solkraftverk som nyckelfärdig lösning. Vår offert innehåller alla nödvändiga delar som behövs för att skräddarsy en anläggning som uppfyller dina behov och önskemål. I samband med offerten får du även ett förslag på installationstidpunkt, som du kan bekräfta i samband med att du godkänner offerten. Kontrollera med din kommuns byggnadsinspektion om det behövs ett bygglov, åtgärdstillstånd eller endast en anmälan för installation av ditt solkraftverk.

Dags att installera ditt solkraftverk

Våra montörer kommer och installerar ditt solkraftverk enligt överenskommelse. När installationen är klar är ditt solkraftverk i gång och du kan äntligen börja njuta av din egen elproduktion.

Kundberättelser

Solpaneler monterade på markställningar

Vörå, 58 paneler, 23,8 kWp

Läs mer

En stor solpanelanläggning för lantbrukets behov

Vörå, 120 paneler, 49,2 kWp

Läs mer

Driver mjölkproduktion med solel

Terjärv, 128 paneler, 47,4 kWp

Läs mer

Sjukhuset slukar solel i Jakobstad

Jakobstad, 63 paneler, 24,9 kWp

Läs mer

En lönsam miljögärning på taket

Jakobstad, 12 paneler, 4,4 kWp

Läs mer

Familjen sålde mer el än de använde

Jakobstad, 14 paneler, 5,2 kWp

Läs mer

Solpaneler till ett egnahemshus i Larsmo

Larsmo, 14 paneler, 5,04 kWp

Läs mer

Solpaneler till ett egnahemshus i Vörå

Vörå, 22 paneler, 7,92 kWp

Läs mer

Solpaneler till ett egnahemshus i Pedersöre

Pedersöre, 20 paneler, 5,5 kWp

Läs mer

Solpaneler till Bennäs

Bennäs, 16 paneler, 4,4 kWp 

Läs mer

Solpaneler till Nykarleby

Nykarleby, 12 paneler, 3,6 kWp

Läs mer

Alma Daghem i Jakobstad

Jakobstad, Alma Daghem, 112 paneler, 30,8 kWp

Läs mer
Loading...

{{error}}

{{error}}

{{error}}

{{error}}

{{error}}

{{error}}

{{error}}


{{error}}

Herrfors - En liten, men smart elleverantr.

År 1907 blev det livat vid Herrforsen i Kållby, då en elgenerator installerades i det lokala träsliperiet. Den var en av Finlands första. Idag är Herrfors Jakobstadsregionens egna elleverantör, med energi så det skulle räcka till halva Finland.

 

Vi beskriver oss som en tjänstvillig innovatör och vill gärna leverera solpaneler till varje tak i Västra Finland.