Varför välja solpaneler från Nordic Sunrise?

Med våra solpaneler får du marknadens fiffigaste solenergi
som både är bra för miljön och för plånboken.

Ledande kvalitet

Utrustningen är förstklassig av ledande fabrikat. 25 års produktionsgaranti för solpanelerna och 7 års garanti för invertern tillsammans med fjärrövervakning via GEF Vision garanterar bekymmersfri egenproducerad el långt in i framtiden. Nordic Sunrise står till tjänst även efter att garantitiden tagit slut.

 

Se anläggningar och priser

Fin miljögärning

Egenproducerad el är miljövänlig, förnyelsebar och lokalt utsläppsfri. Genomsnittsutsläpp från solel (tillverkningen och monteringen medräknad) är ca 30-35g CO2/kWh medan medeltalet för enbart elproduktionens bränsleutsläpp i Finland var 89 g CO2 / kWh år 2017 (Energiateollisuus ry). Solpanelstillverkningen blir renare varefter den el som används vid produktionen av solpanelerna ersätts från kolkraft till, just det, solkraft!

 

Gå till solkalkylatorn

Långsiktig investering

Avkastningen från en solelanläggning med hushållsavdrag är ca 3-9 % beroende på anläggningsstorlek och egenförbrukningsandel. Att investeringen säkrar din framtida elkostnad tillsammans med möjlighet till hushållsavdrag för installationen gör investeringen svår att argumentera emot.

 

Allt som du borde veta om solenergi

Hur mycket energi skulle solen kunna producera för ditt hus?

 

Begär offert nu