En stor solpanelanläggning för lantbrukets behov

Vörå, 120 paneler, 49,2 kWp