Familjen sålde mer el än de använde

Jakobstad, 14 paneler, 5,2 kWp

 

Första sommaren med solpaneler använde familjen Wik-Strömberg bara 30 procent av den producerade elen. Resten sålde de tillbaka till Herrfors. “Vi hade räknat med att i första hand producera den el vi själva behöver och på sin höjd kanske tjäna några tiolappar på försäljningen, men det blev faktiskt några hundralappar”.

 

Från att ha betalat elräkningar utan koll på varken priser eller årsförbrukning medger Henrik Wik att han blivit något av en elnörd. Förvandlingen har skett på några månader. I juni började panelerna samla sol på familjens garagetak, i september kan han titta ut genom fönstret och utgående från vädret gissa solpanelernas effekt just nu.

 

Vi går ut och kikar i elskåpet, där Henrik förutom effekten kan kolla om den producerade elen används i eget hushåll, eller om den matas in i elnätet och därmed säljs tillbaka till Herrfors.

 

– Den här pilen visar att elen som produceras just nu är överskottsel som säljs vidare. Kanske det är du som köper den för att kyla frysen hemma?, säger Henrik Wik skämtsamt.

 

Det känns onekligen lite snopet.

 


Slog till på grund av stigande elpriser

Tanken om att skaffa solpaneler har funnits länge. Familjens hus värms huvudsakligen upp med direkt el vilket gör att stigande elpriser svider. I april 2022 bestämde de sig för att slå till.

 

– Dels ville vi minska våra elkostnader men vi tänker också att solpaneler kan öka värdet på vårt hus ifall vi vill sälja det. Vi kontaktade Herrfors i slutet av april och den 1 juni hade vi 14 paneler på garagetaket. Det gick snabbt och smidigt, säger Henrik Wik.

 

Åtgärdstillstånd från kommunen behövde Henrik ansöka om för, men i övrigt krävdes ingen insats från hans sida. Herrfors kom på besök, gav förslag på ett lämpligt solkraftverk och hittade en perfekt plats för paneler och inverter.

 

– Jag litar på att Herrfors vet vilken anläggning som passar bäst hos oss. Vi tog inte offerter från andra leverantörer, vi är nöjda kunder hos Herrfors sedan tidigare så det kändes naturligt att beställa solkraftverket av dem. Det känns också bra att anlita en lokal leverantör som finns nära till hands ifall något skulle krångla.

 


Med solpanelerna följde en ökad medvetenhet

Under sommaren har familjen Wik-Strömberg inte ens använt hälften av den el som de 14 solpanelerna producerat på taket i söderläge. Största delen har sålts tillbaka till Herrfors, det handlar om en summa på drygt 300 euro.

 

– Solkraftverket har nog genererat mer pengar än vi vågade hoppas på. Med solpanelerna följde också en ökad medvetenhet, de har väckt mitt intresse för elförbrukning och hur vi kan optimera vår elanvändning. Jag tänker nog mig för en extra gång innan jag knäpper på bastun nuförtiden.

 

Med solkraftverket fick familjen Wik-Strömberg tillgång till en mobilapp där de enkelt kan följa med hur mycket panelerna producerar i realtid.

 

– Appen är verkligen användarvänlig, och det finns konkreta exempel på hur långt den producerade elen räcker. Denna förmiddag ser jag att dagens produktion hittills skulle räcka till tre tvättmaskiner, en timme bastubad eller strax under 50 kilometer körtid med elbil.

 


Hoppas kunna producera en fjärdedel själv

Första sommaren har varit minst sagt lyckad, men vinterhalvåret kommer naturligtvis inte att vara lika lukrativt. Henrik hoppas ändå att solkraftverket kommer att producera omkring 5000 kilowattimmar per år, vilket skulle motsvara omkring 25 procent av hushållets årsförbrukning.

 

– Vi räknade med en återbetalningstid på 10–15 år, men ju högre elpriserna blir desto kortare blir återbetalningstiden för solkraftverket. Just nu är det nog mindre än 10 år innan investeringen är återbetald för vår del. Vi är väldigt nöjda.

 


Intresserad av siffror?

 • Fastighet: Tvåplanshus med 157 kvadratmeter bostadsyta
 • Uppvärmningssystem: Direkt el, ackumulerande spis och luftvärmepump både på nedre och övre våningen 
 • Antal personer i hushållet: 4
 • Årsförbrukning: cirka 20 000 kilowattimmar
 • Installerat solkraftverk: 14 solpaneler på 25 kvadratmeter av garagetaket, i söderläge.
 • Totalkostnad: 8750 euro för en nyckel i hand-lösning, varav 3750 euro var utfört arbete som familjen kunde ansöka om hushållsavdrag för.
 • Solkraftverkets effekt: 5,18 kWp (kilowatt peak, teoretisk maximal effekt)
 • Solkraftverkets produktion de första tre månaderna:
  juni: 761 kWh (varav 514 kWh såldes)
  juli 719 kWh (varav 499 kWh såldes)
  augusti: 574 kWh (varav 412 kWh såldes)