Sjukhuset slukar solel i Jakobstad

Jakobstad, 63 paneler, 24,9 kWp

 

63 solpaneler på sjukhusets tak kan kallas en bra början. Solkraftverket producerar enbart en bråkdel av den el som Malmska social- och hälsocentral förbrukar, men det finns redan planer på en större anläggning.

 

Den 30 000 kvadratmeter stora fastigheten värms upp med fjärrvärme. El behövs för kylning av samtliga utrymmen, för ventilationssystemet och för att värma vattnet i simbassängen.

 

– Vi använder all el vi producerar, det skulle vi göra även om vi hade solpaneler på varenda tak. Jag ser solkraftverket som ett intressant pilotprojekt, det är ett bra exempel på vårt klimattänkande. Men visst ska det bli intressant att se vad vi kan spara in på elkostnaderna, säger Tommy Nordlund, direktör för samkommunen Malmska Fastigheter.

 


Valde lokal och pålitlig leverantör

Diskussionen om solpaneler har Tommy Nordlund följt i tio år, och hans intresse har växt i takt med solpanelernas verkningsgrad. År 2018 byggdes ett tak över en ingång bakom Malmska sjukhuset, som Tommy insåg skulle passa för ett solkraftverk. En rätt så stor takyta i söderläge med kort matningsväg till huvudcentralen.

 

– Jag var lite osäker eftersom takets lutning bara var 12 grader, men jag kontaktade Herrfors och de bedömde att lutningen var tillräcklig eftersom taket var i söderläge. Anläggningen dimensionerades enligt takytan, och då blev det 63 paneler.

 

Malmska Fastigheter tog offerter från flera olika leverantörer under våren 2022, men valde Herrfors. Solkraftverket installerades i början av juni 2022, och i samma veva installerades fyra laddningsstationer för elbilar på sjukhusets parkering, för både patienter och personal.

 

– Som förstagångsköpare av ett solkraftverk kändes det tryggt att välja en lokal leverantör och en tidigare samarbetspartner som är pålitlig. Vi räknar med att få hjälp om det behövs, säger Tommy Nordlund.

 


Planerar fler solpaneler på nyrenoverat tak

Det lönar sig att installera solkraftverk på nya eller nyrenoverade tak som inte behöver åtgärdas inom de närmaste åren. Det tipset fick Tommy Nordlund av Herrfors, och därför funderar han nu på att låta installera en till anläggning på det nyrenoverade taket över fysioterapin. Det ligger i västerläge vilket kräver en brantare lutning på solpanelerna.

 

– Vissa tak är förstås mer lämpliga än andra. Skulle vi placera solpaneler högt uppe på H-byggnadens tak har vi undercentralen nere i källaren vilken betyder att ledningar ska dras minst 17 meter ner. Då blir priset betydligt dyrare än om centralen finns i närheten.

 


Rekordet ligger på 27 kilowatt

Första sommaren har gått, och som bäst har Tommy Nordlund noterat en effekt på 27 kilowatt. Han är nöjd, och tycker det ska bli intressant att följa produktionen nu under hösten och vintern.

 

– Jag är lite orolig för att snön kommer att lämna kvar och täcka panelerna i och med att lutningen är så låg. Men det här är ett långsiktigt projekt, mest intresserad är jag av att se vilken återbetalningstid vi landar på. Med dagens höga elpriser ser det ut att bli närmare 7 år.

 

Malmska fastigheter är en samkommun som upprätthålls av Jakobstad, Pedersöre och Larsmo som förvaltar och utvecklar de fastigheter som samkommunen äger. En del av fastighetsunderhållet utförs av egen personal och övriga förvaltnings- och fastighetstjänster köps från privata marknaden.

 


Intresserad av siffror?

  • Fastighet: 30 000 kvadratmeter våningsyta
  • Uppvärmningssystem: Fjärrvärme
  • Årsförbrukning: 3808 megawattimmar år 2021, totalkostnaden för el var 386 000 euro.
  • Installerat solkraftverk: 63 solpaneler på 116 kvadratmeter av tak i söderläge.
  • Totalkostnad: 26500 euro + moms för en nyckel i hand-lösning. Malmska Fastigheter fick tillbaka 15 procent av kostnaden i form av energibidrag från Business Finland.
  • Solkraftverkets teoretiska maxproduktion/år: 20 000 kWh