Jaana Gäddnäs

Elförsäljningschef / Privatkunder

06-7815 321

044-7815 321

fornamn.efternamn@herrfors.fi

Johanna Övergaard

Försäljningsdirektör

06-7815 328

044-7815 328

fornamn.efternamn@herrfors.fi

Cajsa Sahlström

Elförsäljningschef / Företagskunder

044-781 5364

fornamn.efternamn@herrfors.fi

Kari Sipilä

Elförsäljningschef

044-7815 383

fornamn.efternamn@herrfors.fi