Jonas Asplund

Utvecklingschef för fjärrvärme

044-7815 331

fornamn.efternamn@katterno.fi

Jan Ström

Driftoperatör

06-7815 300

fornamn.efternamn@katterno.fi

Göran Wiik

Fjärrvärmemontör

06-7815 300

fornamn.efternamn@katterno.fi

Ronny Forsman

Fjärrvärmeansvarig

06-7815 387

044-7815 387

fornamn.efternamn@katterno.fi