Anniina Aho

Marknadsföringschef

044-7815 370

fornamn.efternamn@herrfors.fi

Jan Björkfors

Systemexpert

040-3565 091

fornamn.efternamn@herrfors.fi

Sabina Björkström

Ekonomikoordinator, Inköpsreskontra

06-7815 358

fornamn.efternamn@herrfors.fi

Christoffer Bredbacka

Ekonomikoordinator, Försäljnings- och inköpsreskontra

fornamn.efternamn@katterno.fi

Jan Enqvist

ICT-support

06-7815 354

044-7815 354

fornamn.efternamn@herrfors.fi

Kristian Finell

VD, Herrfors Nät-Verkko

06-7815 314

044-7815 394

fornamn.efternamn@herrfors.fi

Roger Holm Herrfors
Roger Holm

Koncernchef

040-5852 495

fornamn.efternamn@herrfors.fi

Samuel Klemets Herrfors
Samuel Klemets

Systemexpert

044-7815 378

fornamn.efternamn@herrfors.fi

Sami Kuusisaari

Chef för mättjänster

044-7815 390

fornamn.efternamn@herrfors.fi

Lilian Löfholm

Controller

06-7815 337

fornamn.efternamn@herrfors.fi

Nicolina Nybäck

Moderskapsledig

Ekonomikoordinator, Inköpsreskontra

06-7815 357

fornamn.efternamn@herrfors.fi

Peter Nyman

Nätchef

06-7815 376

044-7815 376

fornamn.efternamn@herrfors.fi

Mia Nyman

Development Manager, Business Systems

044-7815 316

fornamn.efternamn@herrfors.fi

Johanna Övergaard

Försäljningsdirektör

06-7815 328

044-7815 328

fornamn.efternamn@herrfors.fi

Andreas Rasmus

Produktionsdirektör

Katternö Kärnkrafts VD

06-7815 396

044-7815 396

fornamn.efternamn@herrfors.fi

Herrfors Thomas Sandkulla
Thomas Sandkulla

Ekonomichef

06-7815 318

044-7815 318

fornamn.efternamn@herrfors.fi

Malin Sandström

Löneadministratör

06-7815 315

fornamn.efternamn@herrfors.fi

Henrik Snellman

Driftchef

06-7815 368

044-7815 368

fornamn.efternamn@herrfors.fi

Robert Ståhl

CIO

06-7815 326

044-7815 326

fornamn.efternamn@herrfors.fi

Sebastian Storholm

IT infrastrukturchef

040-5286 306

fornamn.efternamn@herrfors.fi

Michaela Sunabacka

Financial Controller

06-7815 323

fornamn.efternamn@herrfors.fi

Mikael Sundström

Microscada

06-7815 344

044-7815 344

fornamn.efternamn@herrfors.fi

Mia Weterlund Herrfors
Mia Westerlund

Energiprocessutvecklare

044-7815 367

fornamn.efternamn@herrfors.fi

Sofia Laitala Herrfors
Sofia Laitala

Controller

06-7815 362

fornamn.efternamn@herrfors.fi

Kim Höglund Herrfors
Kim Höglund

Systemexpert

040-8317 524

fornamn.efternamn@herrfors.fi

Sofie Wiss

Business Controller

040-6374 284

fornamn.efternamn@herrfors.fi

Michaela Dahlsten

Personalchef

044-7815 389

fornamn.efternamn@herrfors.fi

Rasmus Nygård

Produktchef, solpaneler

044-7815 366

fornamn.efternamn@herrfors.fi

Victor Wistbacka

Utvecklingschef

044-7815 395

fornamn.efternamn@herrfors.fi

Amanda Öst

Ledningens assistent

044-7815 351

fornamn.efternamn@herrfors.fi

Sandra Sund

Marknadsföringskoordinator

044-7815 330

fornamn.efternamn@herrfors.fi

Koncerntjänster