Äldre nyheter Blev du kontaktad av oss beträffande datahuben?
1.1.2020

Blev du kontaktad av oss beträffande datahuben?


Bästa kund,
Vi håller som bäst på och uppdaterar våra kunduppgifter för att förstärka våra kunders dataskydd, samt för att försäkra oss om att våra personuppgifter är på en sådan nivå som krävs inför datahuben. Detta betyder att du som kund kan komma att nås av ett meddelande, ett brev eller ett samtal som berör uppdateringen av kunduppgifterna.

Vad är Datahub?
 • Datahub är ett gemensamt centraliserat system för informationsutbyte för elförsäljarna på elmarknaden. Datahub kommer som det ser ut nu att tas i bruk under år 2021.
 • Till datahuben sparas ca 3,5 miljoner elförbrukningsplatser från hela landet.
 • Enskilda personer identifieras i datahuben med hjälp av personnummer, företagen med hjälp av FO-nummer.
 • Läs mera om datahuben på tex. Fingrids hemsidor https://www.ediel.fi/datahub
 • De kunder som sköter sina ärenden utan personnummer kan efter att datahuben trätt i kraft få svårigheter att sköta sina elärenden.
Varför behöver vi personnummer?
 • För identifikation av personkunder används personnummer, företagen identifieras med hjälp av FO-nummer.
 • För att förstärka kundernas dataskydd. Med hjälp av ett centraliserat system så kan privatkunders och företags dataskydd förvaltas bättre än vad det kan hos ett tiotal enskilda nätbolag och ett tiotal elhandlare med lika många olika datasystem.
 • Datahub ger kunderna nya möjligheter att aktivt delta i elmarknaden och de tjänster som erbjuds där, men för att så skall kunna ske krävs identifiering via personnummer.
Hur kan jag meddela de saknade uppgifterna?
 • Om du fick hem ett brev per post angående ärendet så fanns det även ett färdigt betalt svarskuvert med i brevet, med vars hjälp uppgifterna kan returneras.
 • De behövliga uppgifterna kan även sändas åt oss per e-post på adressen herrfors@katterno.fi.
 • Man kan även uppdatera sina uppgifter genom att ringa vår kundbetjäning på nummer (06) 7815312.
 • Ytterligare kan man givetvis även besöka vårt kontor i Jakobstad eller Ylivieska.

Se Fingrids film om datahuben här!