Aktuellt 4000€ understöd för byte från oljeuppvärmning till fjärrvärme i egnahemshus och parhus
21.8.2020

4000€ understöd för byte från oljeuppvärmning till fjärrvärme i egnahemshus och parhus

 

Nu är det ännu förmånligare än tidigare att byta till fjärrvärme i och med att man kan erhålla understöd på upp till 4000 euro från staten om man avstår från uppvärmning med olja för huset. Bidragssumman på 29 miljoner euro som hör till statens stimulansverksamhet är tänkt att användas för privatägda egnahemshus och parhus som är i året runt bruk. Bidraget motsvarar i medeltal 40 – 50 % av kostnaderna som uppstår vid ett byte från den traditionella oljeuppvärmningen till en nutida fjärrvärmeuppvärmning.

Understödet beviljas för kostnader som uppstått efter 1.6.2020 och beviljas på basen av en kostnadskalkyl för projektet. Understödet kan sökas så länge som anslaget räcker, dock senast hösten 2022. Understödet betalas först när sökanden har betalt alla kostnader i sin helhet.


Understöd beviljas inte om kostnaderna hör till ett bostadsaktiebolag och man kan inte heller erhålla hushållsavdrag för detta.


Närmare uppgifter om ansökan publiceras i augusti 2020 och understödsansökningen öppnas enligt preliminära uppgifter i september 2020.


Oy Herrfors Ab har i Ylivieska och Jakobstad vidsträckta fjärrvärmenät i vars närhet det är möjligt att ansluta sig. Nu när det finns möjlighet till bidrag, är det ännu lättare att ta beslut att ansluta sig till det redan förmånliga, lätta och startkostnadsbilliga fjärrvärmealternativet.


Ifall du är intresserad av denna möjlighet kan du kontakta våra fjärrvärmeavdelningar för att höra mera om anslutningsmöjligheterna för just ditt hus. Ta kontakt genom att ringa oss eller skicka en offertförfrågan


Kontaktuppgifter:

 

Jonas Asplund 
Utvecklingschef för fjärrvärme 
044 7815 331
Pietarsaari

Pekka Nevalainen
Fjärrvärmechef
044 7815 379
Ylivieska


ELY-centralens infosida: https://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/avustus-oljylammityksesta-luopumiseksi

Relaterade nyheter

Rekry

För att övervaka vårt elnät och produktion söker vi nu en driftsoperatör till Jakobstad

Läs mer
Rekry

Ta dina första karriärsteg inom energibranschen - Sök sommarjobb hos Herrfors till sommaren 2024

Läs mer