Aktuellt Avvikande fakturering i mars och april
18.3.2021
Kundmeddelande

Avvikande fakturering i mars och april

 

Bästa kund,


Vi håller som bäst på att ta i bruk ett nytt faktureringssystem. Vi siktar på att ha det nya faktureringssystemet i bruk i början av april.  Därefter kommer vi småningom även att ta i bruk nya funktioner för våra kunder, vilket vi berättar mera om i ett senare skede.


Vad betyder detta för dig som kund?

De av våra kunder som normalt sett faktureras fyra gånger per år kommer i och med programbytet att få fem fakturor detta år. Den faktura som sänds till er nu i mars, innehåller januari och februari månaders förbrukning, och faktureras från vårt gamla system. Fakturan som sänds i april innehåller i sin tur mars månads förbrukning och faktureras från vårt nya system. Även de som kunder som har elanslutning i vila berörs av programbytet, och kommer att få en extra faktura nu i mars. 


Övriga kunder som har en annan faktureringsfrekvens berörs inte av programbytet.


Utseendet på fakturan ändras en aning eftersom programmet är nytt och några termer ändrar till att motsvara energimyndighetens rekommendationer.


Har du frågor angående din faktura ber vi dig vända dig till vår kundservice på telefon (06) 781 5300, alternativt per e-post på adressen herrfors@katterno.fi.

 

Med vänliga hälsningar, 

Herrfors kundbetjäning

Relaterade nyheter

Nyhet

Vi utför toppsågning vid ledningar Toby-Kovjoki, Kovjoki-Lotlax och Toby-Hirvisuo

Läs mer
Nyhet

Katternökoncernen blev till Herrforskoncernen

Läs mer