Aktuellt Elskatten i skatteklass II blev lägre fr.o.m. 1.1.2021
7.1.2021
Kundmeddelande

Elskatten i skatteklass II blev lägre fr.o.m. 1.1.2021 


År 2021 minskar 
elkostnaderna för många företag när elskatten i skatteklass 2 i Finland sjunker till EU: s miniminivå. Enligt Finansministeriet var målet med uppdateringen av beskattningen att främja målet om koldioxidneutralitet samt öka företagens konkurrenskraft och beakta sociala och regionalpolitiska aspekter.


Elskatten är indelad i två skattek
lasser och beror på företagets verksamhet vid bruksplatsen. Utöver detta tas en försörjningsavgift på 0,013 cent / kWh (moms 0%) ut, som förblir oförändrad. 


Skatt
eklass I inkluderar hushåll, offentlig sektor, jordbrukssektorn och serviceaktiviteter. Elskatten i klass I är 2,253 cent / kWh (moms 0%). 


Skatt
eklass II inkluderar industri, gruvdrift, professionell växthusodling och datacenter över 5 megawatt. Skatten på el som används i jordbruket sänks till nivån för skatteklass II med återbetalning av skatten. Från början av 2021 kommer elskatten i klass II att vara 0,063 cent / kWh (moms 0%). Tidigare var skatten 0,703 c / kWh (moms 0%).  


Exempel på prisförändring i skatteklass II när ett företag förbrukar 1000 MWh el per år: 

Gammal skatt 7030 € / år  
Ny skatt  500 € / år 
Besparingar 6530 € / år 


Har ditt företag rätt skatteklass? Läs mer på Herrfors Business sida
. 

Relaterade nyheter

Nyhet

Vi utför toppsågning vid ledningar Toby-Kovjoki, Kovjoki-Lotlax och Toby-Hirvisuo

Läs mer
Nyhet

Katternökoncernen blev till Herrforskoncernen

Läs mer