Aktuellt Ett exceptionellt år lyfter nöjdheten för energibranchen – Herrfors ligger trea beträffande de nöjdaste kunderna inom branschen
30.11.2020
Nyhet

Ett exceptionellt år lyfter nöjdheten för energibranchen – Herrfors ligger trea beträffande de nöjdaste kunderna inom branschen

Top-3 i energibranschens kundnöjdhetsundersökning blev samma bolag som föregående år, Herrfors placerade sig på tredje plats. Herrfors ligger säkert och stabilt på medelnivå inom branschens olika delområden och på en märkbart högre nivå beträffande kundnöjdheten i branschen.

I EPSi Ratings minutförsäljning av el 2020-undersökning noteras att kundnöjdheten för minutelförsäljningen under detta år stigit. Speciellt beträffande privatkunderna är läget exceptionellt eftersom det på många sätt utmanande året 2020 för med sig försämringar inom kundnöjdheten för andra branscher.


COVID-19 har förändrat kundernas beteende

I årets branschundersökning kan man se glimtar av det nya normala för tiden efter COVID-19 pandemin. Distansarbetet och att tiden hemmavid har ökat har fört med sig att bland annat informationen om avbrott är mycket viktig och våra kunder vill ha mera information jämfört med tiden innan pandemin. Våra kunder uppskattar att vi informerar om saker som är betydande och intressanta för dem.


Det digitala kundförhållandet förändras och blir personligt

I undersökningen noterades också betydelsen av de digitala tjänsterna. Kundernas inställning till digitaliseringen har blivit mera positiv under pandemitiden. Förutom de digitala tjänsterna uppskattar Herrfors kunder också den personliga kundkontakten, vår lokala nåbarhet och kvaliteten på servicen. Kunderna anser att det är lätt och behändigt att inleda och upprätthålla ett kundförhållande med oss.


Intresset växer för elproduktion, -lagring och optimering av förbrukningen

I undersökningsresultaten för Herrfors syntes också klart ett intresse för egen elproduktion, lagring av el och optimering av förbrukningen. För att svara på dessa behov har vi bland annat utvecklat ett eget solpanelsvarumärke, Nordic Sunrise, och nya lösningar för lagring och optimering kommer att lanseras under 2021.


Vi tackar våra kunder som svarat på undersökningen och önskar en riktigt stämningsfull väntan på jul!

Relaterade nyheter

Nyhet

Vi utför toppsågning vid ledningar Toby-Kovjoki, Kovjoki-Lotlax och Toby-Hirvisuo

Läs mer
Nyhet

Katternökoncernen blev till Herrforskoncernen

Läs mer