Aktuellt Herrfors fortsätter sina stora satsningar i förnybar elproduktion
1.4.2021
Nyhet

Herrfors fortsätter sina stora satsningar i förnybar elproduktion

 

Herrfors långsiktiga strategi att investera i förnybar energi tog igen ett stort steg framåt 31.3.2021. Via intressebolaget Puhuri, investerar vi i byggandet av vindparkerna Keso och Kaukanen. Vid Keso vindpark, som ligger i Haapavesi, byggs sju möllor och vid Kaukanen, som ligger i Kannus, byggs åtta möllor. Puhuris investering uppgår totalt till ca 100 miljoner euro, där Katternökoncernens produktionsbolag Katternö Krafts andel är 45%. Under fjolåret var den förnybara andelen av Herrfors elproduktion 73 %, och den fossilfria andelen 89 %.

Keso vindparks möllor är 247 m höga och Kaukanens lite lägre. Rotordiametern är 162 m. Vindturbinerna levereras av Vestas, och har 6 MW effekt per turbin. Båda parkerna beräknas vara i produktion i början av 2023.

 

Tilläggsuppgifter: 
Roger Holm
Koncernchef
040-5852 495

Relaterade nyheter

Nyhet

Vi utför toppsågning vid ledningar Toby-Kovjoki, Kovjoki-Lotlax och Toby-Hirvisuo

Läs mer
Nyhet

Katternökoncernen blev till Herrforskoncernen

Läs mer