Aktuellt Herrfors investerar i elenergilager och elpanna
20.12.2023
Nyhet

Herrfors investerar i elenergilager och elpanna

Som ett led i den fossilfria omställningen investerar Herrfors i ett ellager i kombination med en elpanna. Ellagrets effekt är 7 MW och lagringskapaciteten 7 MWh, medan elpannans effekt är 5 MW. Ellagret byggs vid Herrfors Näts elstation i Oravais, medan elpannan byggs vid Herrfors kraftverk i Ylivieska. Som leverantör för ellagret har Herrfors valt finländska Merus Power, som svarar för ellagrets helhetsleverans. Ellagret, tillsammans med elpannan, kommer att delta i Fingrids frekvensstyrda reservmarknad och tas i bruk i början av år 2025.

”Genom att kombinera ellagret med elpannan, kan vi bättre utnyttja möjligheterna på reservmarknaden, samtidigt som elpannan ensamt kan producera fjärrvärmen som behövs i Ylivieska under sommarmånaderna. Under övriga årstider kan elpannan fungera som komplement till Ylivieskas värmeproduktion. På så sätt får vi bra verktyg för en ekonomisk helhetsoptimering baserat på elpris och prisnivån på Fingrids reservmarknad”, säger Herrfors vd Roger Holm.

Denna investering är en fortsättning på de långsiktiga satsningarna på förnybar energi inom Herrfors och Katternögruppen. Med en allt större andel vindkraft i vårt energisystem, växer behovet av snabb balansering för att hantera störningar i elsystemet, och där är ellager en viktig komponent.

Herrfors har tidigare under år 2023 via koncernbolaget Katternö Kraft och dess intressebolag Puhuri investerat i ett 5 MW solkraftverk i Kannus, vilket byggs som bäst och tas i bruk under år 2024.

Totalt uppgår dessa investeringar till ca 5 MEUR för Herrfors del.

Relaterade nyheter

Nyhet

Vi utför toppsågning vid ledningar Toby-Kovjoki, Kovjoki-Lotlax och Toby-Hirvisuo

Läs mer
Nyhet

Katternökoncernen blev till Herrforskoncernen

Läs mer