Aktuellt Herrfors kundnöjdhet på en mycket hög nivå för femte året i rad
14.11.2023
Kundmeddelande

Herrfors kundnöjdhet på en mycket hög nivå för femte året i rad

Kundnöjdheten i Herrfors och i elhandelsbranschen som helhet har återigen mätts med EPSI Rating. Finska konsumenter fick berätta om sina erfarenheter som kund hos ett elbolag och hur nöjda de var med sitt elbolag. Herrfors kom på andra plats i undersökningen och bland de tre bästa för femte året i rad. Enligt undersökningen har företagets högkvalitativa image hållit kundernas förväntningar höga även i år. 

 

Elkunderna värdesätter tillgång till flera kanaler, hanterbarhet, tilläggstjänster och snabb problemlösning  

Kundnöjdheten inom elförsäljningssektorn har legat kvar på förra årets nivå - även om en liten uppgång märks bland privatkunder. Om man ser till elhandelssektorn som helhet kan man konstatera att särskilt följande områden är viktiga för konsumenterna: 


Det blir allt viktigare att arbeta med flera kanaler
. Det finns en växande önskan att använda digitala kanaler, där e-post och chatt ligger högst upp på listan. 

Kunderna vill känna att de har kontroll över de tjänster de använder och ha en tydligare förståelse för den egen konsumtionen. Tjänsterna förväntas vara tillgängliga utan avbrott och vara mer lyhörda för kundernas behov på individnivå. 


Ytterligare smarta tjänster,
som att välja källa för elproduktion eller att styra elen, stärker kundens känsla av kontroll över de tjänster de köper och ger dem en tydligare förståelse för situationen. Mervärdet av dessa tjänster ökar kundnöjdheten. 


Kunderna förväntar sig att deras elbolag reagerar snabbt på problem
. Det är dock inte lätt att upprätthålla och stödja en stor användarbas, och detta återspeglas också i årets undersökning av sektorn som helhet. Kunderna i branschen har höga förväntningar, eftersom de är vana vid personlig och snabb service och kommunikation. 

 

Herrfors kunder berömmer kundservicen och tycker att Herrfors tar hand om sina kunder   

Jämfört med elhandelsbranschen har Herrfors kunder höga förväntningar på företagets kundservice och värderar den högt. Våra kunder upplever att Herrfors tar hand om sina kunder och att företaget värdesätter dem som kund. I årets kundnöjdhetsundersökning placerar sig Herrfors över branschen i samtliga mätningar.

"Vi vill rikta ett varmt tack till alla våra kunder som deltagit i undersökningen. Det är viktigt för oss att få återkoppling på vad vi har gjort bra och vad vi kan förbättra. Undersökningsresultaten ligger till grund för vårt årliga utvecklingsarbete. Vikten av utvecklingsarbete har blivit särskilt viktigt under de senaste årens energioro", säger Johanna Övergaard, Herrfors försäljningsdirektör. 

 

 

Om undersökningen  

EPSI Data Collection Services intervjuade cirka 4 000 kunder hos elbolagen för undersökningen. Intervjuerna genomfördes mellan den 11 oktober och 8 november 2023. Indexet tas fram på en skala 0-100, där 0-60 är missnöjda, 60-75 är nöjda och över 75 är mycket nöjda.


Felmarginalerna för kundnöjdhet ligger generellt i intervallet +/-2-3 indexenheter på en skala 0-100. Den statistiska konfidensnivån är 95% och modellens förklaringsgrad varierar mellan operatörerna mellan ca 75% och 90%.
 

Relaterade nyheter

Nyhet

Vi utför toppsågning vid ledningar Toby-Kovjoki, Kovjoki-Lotlax och Toby-Hirvisuo

Läs mer
Nyhet

Katternökoncernen blev till Herrforskoncernen

Läs mer