Aktuellt Katternökoncernen blev till Herrforskoncernen
2.1.2024
Nyhet

Katternökoncernen blev till Herrforskoncernen

För att förenkla koncernstrukturen fusionerades Oy Katternö Ab ihop med Oy Herrfors Ab 31.12.2023. Detta betyder att Katternökoncernen upphör att existera, och Herrforskoncernen tar dess plats i stället. Oy Katternö Ab har under de senaste åren inte haft någon egen verksamhet, och via fusionen blir koncernstrukturen både mer logisk och transparent. Namnet Katternö lever kvar i dotterbolaget Oy Katternö Kraft Ab, som är ett renodlat produktionsresursbolag. Koncernens kundtidning behåller även sitt namn ”Katternö”. 

Fusionen har ingen inverkan för vare sig koncernens ägare eller Herrfors kunder. Ägarna, som tidigare ägt andelar i Oy Katternö Ab, äger nu i stället lika stora andelar i Oy Herrfors Ab. 

Relaterade nyheter

Nyhet

Vi utför toppsågning vid ledningar Toby-Kovjoki, Kovjoki-Lotlax och Toby-Hirvisuo

Läs mer
Nyhet

Herrfors investerar i elenergilager och elpanna

Läs mer