Aktuellt Strömavbrott orsakade av stormen Aila
16.9.2020

Strömavbrott orsakade av stormen Aila

 

(12.10.2020 kl. 10.30)

Senaste vecka var det läge att avsluta med en intern analys av Aila-stormen inom vår nätorganisation. Som mest förorsakade Aila elavbrott till över 4000 kunder samtidigt och ca 1000 kunder var utan el i 72 timmar. Sådana avbrottstider är på intet sätt normalt inom vårt nätområde, vilket också säger mycket om styrkan på stormen och hur exceptionell den var.

Aila förorsakade stora skador på vårt nätområde, men vi har kunnat åtgärda de flesta. Då våra kunder får tillbaka elen har vi har lyckats inom vår roll som nätbolag. Som arbetsgivare är det dock viktigast att vi förskonas från personskador i krävande arbetsförhållanden och att varje linjemontör kommer säkert hem. Stormsituationer lär oss mycket, både om naturkrafter och de egna begränsningarna samt om viktigheten av samarbete.
 

Nu när stormen bedarrat, vill vi tacka våra kunder för deras tålamod. Era kämpa-på meddelanden och er positiva respons var värdefulla mitt under det pågående tunga arbetet! Vi tackar också varmt våra samarbetsparter för deras flexibilitet samt hela vår personal för deras enorma arbete för vårt gemensamma mål.

 


(22.9.2020 kl. 13.00)

Reparationsarbetet har gått fint framåt och vi har lyckats reparera nästan alla fel i elnätet på fasta bosättningar. Det är dock fortfarande möjligt att alla fel inte har hittats. Därför ber vi nu de av våra kunder som trots reparationerna fortfarande är utan el i sina fasta bosättningar, att kontakta oss så snart som möjligt. Vår målsättning är att åtgärda dessa fel under denna dag.

Jobbet med att bygga upp elnätet på villaområdena pågår fortfarande. Vi fortsätter att arbeta effektivt med fulla resurser och i längre skift.

 

(19.9.2020 kl. 16.00)

Reparationsarbetet med elnätet pågår fortfarande. Under reparationsarbetet har vi prioriterat 20 kV linjer och områden med fast boende och näringsidkare. I nuläget har vi ännu en del 20 kV linjer som kräver reparation med räknar med att få dessa klara under kvällen. 

 

Till vår hjälp har vi 4 grävmaskiner och flera grupper med professionella skogsröjare. Utöver Herrfors egna motorer har vi även fått in förstärkning från andra bolag. Vi har kontinuerligt ett 20-tal montörer som jobbar med att reparera elnätet. Vi utför även linjegranskningar med drönare i svåråtkomliga oråden. Vår driftcentral är extra bemannad för att kunna hantera alla felanmälningar som inkommer.

 

Vartefter 20 kV nätet kopplas på och alla transformatordistrikt spänningssätts fortsätter arbetet med att reparera lågspänningsnätet. Vi har fått in hundratals felanmälningar om träd på linjer och nedrivna lågspänningslinjer. Vi kommer att åtgärda alla dessa genast 20 kV nätet är uppbyggt. Det är många som under veckoslutet besöker sina villor för att granska stormskadorna och vi får kontinuerligt in nya felanmälningar.

 

Vi påminner om att nedfallna elledningar och träd på elledningar inte får röras då det finns risk för elstöt. Det är bäst att anmäla detta till vår felanmälan. Vi hoppas att våra kunder har förståelse för situationen, allt kommer att repareras med det kommer att ta tid. Arbetet med att reparera alla mindre fel i lågspänningsnätet inom villaområden kan ta flera veckor. Ifall man har el men märker att spänningen är ojämn, lampor lyser för svagt eller starkt kan man ha ett noll-fel. I detta fall bör man alltid slå av huvudbrytaren och anmäla detta till vår felanmälan. Läs mera om elavbrott och nollfel på vår hemsida.


Vi tackar våra kunder och samarbetspartners för ett fint samarbete! 

 

 

(18.9.2020 kl. 10.00)

Reparationen av elnätfel orsakade av stormen pågår fortfarande. Reparationsarbetet fortsätter under hela helgen och nästa vecka, både med egen personal och i samarbete med externa aktörer. Nya träd kan falla på linjerna de närmaste dagarna, vilket betyder att strömavbrott kan också återkomma i områden som redan har reparerats tidigare. Vi prioriterar att återställa elen till fastboende, produktion och näringsidkare. 


Vi fortsätter att samla in information om träd som fallit på ellinjerna. Du kan rapportera dessa per telefon eller via vår applikation Herrfors 24/7. Om mängden av el i din fastighet varierar särskilt kraftigt och orsakar kraftiga blinkningar, vrid huvudbrytaren till 0-läge och kontakta vår driftcentral.


Våra kontaktuppgifter, mer information om nollfelet och tips för att hantera ett långt strömavbrott hittar du på vår webbplats https://www.herrfors.fi/sv/felanmaelan/ .


Vi tackar våra kunder för tålamod och stöd under reparationsarbetet.

 

(17.9.2020 kl. 15.00)

Effekterna av Aila-stormen på vårt elnät har varit stora, men det flesta felen i vårt distributionsnätområde är redan åtgärdade. En del av högspänningsfelen i Oravais och Maxmo skärgård har åtgärdats men arbetet fortsätter. Vi beräknar att reparationen av lågspänningsfelen, såsom trasiga elstolpar och ledningar, kommer att ta dagar. I reparationsarbetet prioriterar vi i första hand linjer som utgör säkerhetsrisker, liksom huvudlinjerna i högspänningsnätet där det finns flest kunder.

 

Reparationsarbetet kommer att ta flera dagar, men vi arbetar effektivt i olika skift dygnet runt. Som mest har ca. 4800 av Herrfors Näts kunder varit utan elektricitet.

 

Vänligen meddela oss om du ser träd som har fallit på ellinjerna. Om mängden av el i din fastighet varierar särskilt kraftigt och orsakar kraftiga blinkningar, vrid huvudbrytaren till 0-läge och kontakta vår driftcentral.

 

Kontaktuppgifterna hittar du här:

https://www.herrfors.fi/sv/felanmaelan/

 

(16.9.2020 kl. 23.30) 

Kraftiga vindar har orsakat strömavbrott i många delar av vårt eldistributionsområde onsdagen den 16.9. Felsökningen har börjat, men eftersom reparationsförhållandena är mycket krävande på grund av mörker och starka vindar, kan nätverksreparation ta lite längre tid än normalt. Det är också mycket viktigt att vi kan säkerställa arbetssäkerheten för våra montörer.


Stormförhållandena kan vara aktuella ännu imorgon, så vi ber våra kunder att läsa våra instruktioner för längre strömavbrott.


Det är särskilt viktigt att komma ihåg att man ska hålla ett säkerhetsavstånd på minst 20 meter till träd som har fallit på elledningarna. Träden får inte beröras eller röjas. Både trädröjning och reparation av elnätverk är ska skötas av Herrfors Näts personal.


Kontaktinformation för Herrfors Nät felrapportering samt instruktioner för längre strömavbrott finns här: https://www.herrforsnat.fi/sv/felanmaelan/

 

Relaterade nyheter

Elnät

Elavbrott i Alavieska söndagen den 14 juli 2024

Läs mer
Elnät

Resultaten av Herrfors Nät-Verkkos utvecklingsplans offentliga hörande har publicerats

Läs mer