Aktuellt Tillfällig sänkning av mervärdesskatten på elförsäljningspriser
30.11.2022
Kundmeddelande

Tillfällig sänkning av mervärdesskatten på elförsäljningspriser

Momssatsen för el sänks tillfälligt från 24 procent till 10 procent. Den reducerade skattesatsen tillämpas på försäljning av el mellan den 1 december 2022 och den 30 april 2023, det vill säga på den energi som förbrukats under den perioden.

 

Momssänkningen gäller endast vid försäljning av el, inte för överföring av el (dvs. nättjänst). Den potentiella grundavgiften i enlighet med elförsäljningsavtalet ingår också i rabattens omfattning.

 

Sänkningen av mervärdesskatten kräver inga åtgärder från kundens sida. Herrfors fakturerar el först i efterhand utifrån faktisk förbrukning, så du ser ändringen på räkningen först när det aktuella tidsintervallet faktureras.

Aiheeseen liittyviä uutisia

Nyhet

Vi utför toppsågning vid ledningar Toby-Kovjoki, Kovjoki-Lotlax och Toby-Hirvisuo

Läs mer
Nyhet

Katternökoncernen blev till Herrforskoncernen

Läs mer