Aktuellt Tillfälliga problem vid användning av Herrfors förbrukningstjänster
8.12.2022
Kundmeddelande

Tillfälliga problem vid användning av Herrfors förbrukningstjänster

Vi har tyvärr haft ett tekniskt problem med uppföljningen av egen elförbrukning på vår hemsida och i Herrfors 24/7 under det senaste dygnet. Orsaken till problemet har hittats och åtgärdas för tillfället. Tjänsten kan stundvis vara trög och visa upp bristfällig data under de närmaste dygnen. Vi gör vårt bästa med att få tjänsten i bruk i sin helhet inom en rimlig tid. 


Vi beklagar olägenheterna detta medför. 

 

Aiheeseen liittyviä uutisia

Nyhet

Vi utför toppsågning vid ledningar Toby-Kovjoki, Kovjoki-Lotlax och Toby-Hirvisuo

Läs mer
Nyhet

Katternökoncernen blev till Herrforskoncernen

Läs mer