Ångerrätt, elavtal

Du har som privatkund rätt att frånträda tecknat elavtal utan att ange något skäl inom 14 dagar.  Ångerfristen löper ut 14 dagar efter den dag då avtalet ingicks.

Om du väljer att utöva din ångerrätt, vänligen fyll i blanketten nedan. 

Avtalstvister

Ifall det uppstår meningsskiljaktigheter gällande ett avtal mellan två parter och parterna inte lyckas nå en överenskommelse, kan kunden föra ärendet vidare till konsumenttvistenämnden (www.kuluttajariita.fi/sv).

Innan kunden bestämmer sig för att föra ärendet vidare till konsumenttvistenämnden ska kunden kontakta den konsumentrådgivning som erbjuds av magistraten (konsumentrådgivning.fi)​.