Gör flyttanmälan

Ska du flytta till eller från en fastighet med fjärrvärme? I så fall kan du gärna komma ihåg att göra en flyttanmälan även till oss. Anmälan fyller du lättast i här.

Kabel- och rörvisning

Planerar du grävningsarbeten nära våra ledningar? Kontrollera området med oss först.

 

Allt arbete intill spänningsförande jordkablar måste ske med stor varsamhet. Du är välkommen att kontakta oss så vi kan informera dig om kabelsträckningen inom det aktuella området.

 

Innan du sätter spaden i marken bör du försäkra dig om placeringen av kablar och fjärrvärmerör inom det aktuella området.

 

Kom ihåg att det kan vara livsfarligt att gräva av en kraftkabel!

 

Vi hjälper gärna till och denna service är kostnadsfri bara förfrågan görs minst 4 arbetsdagar innan du börjar gräva. Kabelvisning i terrängen är också avgiftsfri bara förfrågan görs minst 4 arbetsdagar innan grävningsarbetet påbörjas.

 

Om du önskar få kablarna markerade på samma eller följande dag som beställningen gjorts så debiterar vi en avgift om 60 euro per timme.

 

Ovannämnda avgifter gäller inte kabelvisningar som uppkommit på grund av alarm eller övriga felsituationer.

 

Om skadan redan skett, ring omedelbart vår driftcentral 24/7!
Tel. (06) 7230 079

 

Kontakta oss så ordnar vi kabelvisningen!

Telefon: (06) 7815 300
E-post: herrfors@katterno.fi

Granska din förbrukning

Vill du veta hur din förbrukning ser ut i år eller hur den såg ut i fjol? Som fjärrvärmekund kan du kontrollera din fjärrvärmeförbrukning genom länken nedan eller via den nya funktionen på vår telefonapplikation Herrfors 24/7.

 

Du kan logga in till vår förbrukningstjänst här. För inloggningen behöver du ditt kundnummer samt förbrukningsplatsnummer. Herrfors 24/7 applikation kan laddas ner från Google Play och App Store. 

 

Få SMS om avbrott i fjärrvärmeleveransen

Vill du hålla dig uppdaterad gällande avbrott i fjärrvärmeleveransen? Genom att registrera dig till Herrfors SMS-tjänst för fjärrvärme får du ett kostnadsfritt sms-meddelande / e-post om kommande avbrott i fjärrvärmeleveransen till din förbrukningsplats inom Herrfors fjärrvärmenät. Du kan välja om du önskar få meddelanden endast på dagtid eller dygnet runt.