Herrforskoncern Ägare och styrelse

Herrforsgruppen ägs av regionen

Herrforsgruppen består i huvudsak av moderbolaget Oy Herrfors Ab, dotterbolagen Oy Perhonjoki Ab, Katternö Kraft Oy Ab, Herrfors Nät-Verkko samt dotterkoncernen Härjeåns i Sverige. Våra ägare är främst kommuner och deras energibolag: Jakobstads Energi Ab, Nykarleby kraftverk Ab, Vetelin Energia Oy, Kronoby Elverk Ab, Korpelan Voima/Korpelan Energia Oy, samt det privatägda Esse Elektro-Kraft Ab. I förlängningen ägs vi alltså av kunderna i regionen vi verkar i. 

Ägarförhållanden, Herrforsgruppen

Oy Herrfors Ab:s styrelse

Björklund Lars
Borgmästars Kent
Boström Peter, ordförande
Ekstrand Anne
Jansson Bengt 
Suomala Ville, viceordförande
Rautiola Piia 


Herrfors Nät-Verkko Oy Ab:s styrelse

Finell Kristian
Holm Roger
Sandkulla Thomas
 

Oy Perhonjoki Ab:s styrelse

Boström Peter, ordförande
Eklund Tony
Ekstrand Anne
Kulla Ingvar
Rautiola Piia
Niemonen Marko
Tuorila Mikael, viceordförande

 

Katternö Kraft Oy Ab:s styrelse

Björklund Lars
Boström Peter, ordförande
Haarala Pasi
Hoverfelt Frank, viceordförande
Kulla Ingvar
Niemonen Marko
Näse Fredrik
Rasmus Andreas
Tuorila Mikael
Öhman Janne

Herrfors verksamhetspunkter