Alisa tröttnade på modellyrket – valde småbarnspedagogiken. Tina gjorde uppror mot sin pappa – som till sist blev hennes bästa supporter. Den osannolika flykten från Vasa länsfängelse. Finlands bästa nationalparker. Därför är Finlands elpriser numera de mest extrema i Europa. Om detta och mera därtill kan du läsa i detta nummer.